Månadsrapport oktober 2021 – HYOF

Månadsrapport oktober 2021 – HYOF

HYOP levererade fortsatt god avkastning under september med ett månadsresultat på plus 0,40 %, och totalt under årets första 10 månader 5,46 %.

Jag bedömer det som fullt möjligt att nå målavkastning på 7% för helåret 2021.

Oktober har varit den stökigaste månaden på länge på de globala räntemarknaderna och det råder också delade meningar om inflationsförväntningarna.

Riksbankens räntebana visar på oförändrad styrränta flera år framöver, men nu diskonteras ca 25 punkters höjning under 2022 och ytterligare ca 30 under 2023 vilket innebär

högre korträntor och därmed även flackare yieldkurvor.

Energipriser och brist på el samt höga fraktpriser spär på oron i marknaden vilket också skapat viss oro på aktiemarknaden.

Aktiemarknaden skakade under oktober av sig en del av oron för stagflation, energibrist och leveransstörningar – S&P 500 steg med 7,0% och OMXS med 5,1%.

Kreditspreadarna vidgades marginellt inom high yield-segmentet.

Marknaden förväntar sig att det kommer ske nyemissioner under sista kvartalet 2021 som kan öka utbudet något.

Jan Lundquist Förvaltare HYOP