Månadsrapport november 2021 – SCF I

Månadsrapport november 2021 – SCF I

NAV kurs för november blev 104,72 en uppgång på 0,51 (0,4894%). Det är en helt ok månad.

Inflöde på 25 miljoner kronor, stort tack för det.

Nyutlåning ca 25 miljoner kronor.

Vi är överens med en köpare till en av våra fastigheter i Norrtälje, köparen utför nu en DD som beräknas vara klar i mitten på december. Går allt enligt plan skriver vi kontrakt och köparen betalar handpenning. Slutlikvid blir någon månad senare. Resultatet kommer fonden tillhanda så snart som möjligt.

Jag får numera frågan hur inflation påverkar våra kreditfonder samt hur ett stigande ränteläge påverkar dem.

Anta en inflationstakt på 3% och en avkastning på 2% då minskar värdet på den placeringen med 1% i årstakt i aktuellt penningvärde. Detta är fallet med de flesta obligationsfonder som investerar i marknadsnoterade företagsobligationer. Våra kreditfonder som i år avkastar från 5% till 7% ger å andra sidan en realökning av kapitalet på 2% till 4% i årstakt.

Vidare vad gäller allmänna ränteläget.

Våra kreditfonder lyder under IFRS9 vilket betyder att de värderas till bokfört värde med en hypotetisk marknadsvärdering som bara kan justeras nedåt. Vi kan alltså inte skriva upp värdet när räntorna faller som fonder med marknadsnoterade innehav gör. Det omvända gäller för en allmän räntehöjning, då behöver vi inte skriva ned värdet på våra innehav. Det är kreditkvaliteten som avgör värdet på innehaven. När räntorna stiger kan vi återinvestera förfallna lån samt nytt kapital till högre räntor vilket är positivt för avkastningen i fonden.

Jag återkommer till att ni som investerare skall först och främst bedöma vår förmåga till att ge relevanta kreditbedömningar och hantera de risker som kommer av detta. Du som investerare slipper volatiliteten med marknadsrörelser och får en mycket hög riskjusterad avkastning.

Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona situationen.

Marknaden
Vi har sett en stökig november för riskfyllda tillgångar. Det är här som våra fonder är som bäst i era portföljer. Vi levererar en månad med stabil avkastning oavsett att det studsar åt alla håll o kanter på andra marknader.

Min bedömning är att den nya virusvarianten var en trigger på något som byggts upp under en tid. Börser har stigit trots inflationsoro och då behövdes det bara en katalysator för att initiera en försäljning med åtföljande turbulens.

Var går vi härifrån och vad har vi att ta hänsyn till?

– Inflation

– Nya virus

– Likviditet

– Årsskifte

– Geopolitiska risker

– Energipriser

– Penningpolitik

– Och så vidare

Jag har inte för avsikt att gå igenom dessa utan vill bara ge er en hint om vad jag tittar på bland mycket annat.

Jag vill avsluta med att tacka för ert förtroende som investerare i fonden och önska er en God Jul och Gott Nytt År.

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https://finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Vi kan meddela att utifrån dagens hållbarhetskrav på fonder är Scandinavian Credit Fund I att betrakta som en ”ljusgrön” fond vilket är mycket bra. I Sverige har ca 30% av alla fonder ett betyg motsvarande ljusgrönt eller bättre.

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris.