Månadsrapport november 2021 – HYOF

Månadsrapport november 2021 – HYOF

HYOP levererade inte den avkastning som var målet för november på grund av oro i marknaden. Månadsresultat för november på minus -0,18 %, och totalt under årets första 11 månader plus 5,26 % innebär att vi inte når målavkastning på 7% för helåret 2021 utan snarare 5,5 %.

Det nya viruset omikron har gjort att börserna skakat till rejält samt att kreditspreadar går isär vilket leder till att avkastning i fonden minskar när portföljen värderas om. November har varit den stökigaste månaden på länge på de globala räntemarknaderna och det råder också delade meningar om inflationsförväntningarna.

Generellt har inflationsförväntningarna ökat i såväl USA som Europa. Riksbankens räntebana visar på oförändrad styrränta flera år framöver, men nu diskonteras cirka 25 punkters höjning under 2022 och ytterligare cirka 30 under 2023. Att i rådande osäkra marknad ge en prognos är svårt då vi måste avvakta och se vart det nya viruset för oss och vilka implikationer det får på världsmarknaden på såväl räntor som aktier som inflation.

Jan Lundquist Förvaltare HYOP