Månadsrapport mars 2021 – NFF

Månadsrapport mars 2021 – NFF

NAV kurs i mars blev 101,66 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,56 %). Det är en bra månad, vi taktar nu runt 0,55 per månad vilket allt annat lika skulle ge en årsprognos på ca 6,50 %. Inflöde på 32 miljoner kronor stort tack för det.

Nyutlåningen i februari var ca 50 miljoner kronor.

Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet till investeringar. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona-situationen.

Marknaden
I förra veckan kom ISM service index i USA och det var superstarkt. Aktiviteten i USA är på väg tillbaka med besked. Med stimulanspaket på USD 4,1 biljoner så pumpar finanspolitiken ut en sällan skådad stimulans i USA:s ekonomi och det visar sig i statistiken. Det är en blandning av direkta bidrag och infrastruktursatsningar som genomförs. Detta tillsammans med en utebliven konsumtion från medborgarna i USA det senaste året och ultralätt penningpolitik så borgar detta för en kraftig återhämtning under framförallt andra halvan av 2021. Detta kan även vi glädja oss åt då det kommer spilla över på den globala tillväxten.

ISM Service Index

Detta är inprisat i aktiekurserna i USA. Det som kanske inte är inprisat men som är risk på nedsidan är högre bolagsskatter, högre räntor till följd av att inflationen som kommer biter sig kvar och inte blir en tillfällig ökning som FED tror samt att räntorna stiger som en följd av detta. Vi får se vad effekterna av detta blir på riskfyllda tillgångar, vi kan dock konstatera att vi lever i ett intressant skede av global ekonomi där allt möjligt kan hända och händer.

Covid-19 och vaccination
I grafen nedan kan ni tydligt se vad som händer med nya fall av smittade när ett land har över 50 procent av befolkningen vaccinerad. Kurvan i Israel är väldigt tydlig där de är nere på nästan inga nya fall. Det är också väldigt tydligt i UK att den stora vaccinationsgraden syns tydligt i nya fall av Covid-19 så ju snabbare vaccinet rullar ut ju snabbare kan vi gå tillbaka till det ”nya normala”. Vad vill jag säga med dessa grafer? Jo, vaccinering är så viktig för att kunna komma tillbaka till ett öppet samhälle där vi inte behöver vara begränsade och bli tittade snett på om vi råkar gå för nära någon på ICA. När jag ser dessa grafer blir jag optimistisk, låt oss hoppas att även vi i Sverige kan nå denna vaccinationsgrad innan sommaren.
Covid Mars 2021