Månadsrapport juni 2022 – NFF

Månadsrapport juni 2022 – NFF

NAV kurs i juni blev 103,28 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,53 %). Det är stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan. Inflöde för juni månad är 102 miljoner kronor stort tack för det. Vi har en bra pipeline för factoring så alla inflöden kommer sättas i arbete under överskådlig framtid.

Marknaden

Jag har saxat en del av Teknikföretagens analys av maj månads inflationssiffra. De beskriver väl den effekt som stigande energipriser får på andra delar av ekonomin. Alla sektorer drabbas mer eller mindre direkt eller indirekt. En slutsats som vi kan dra är att: alla som drabbas av dessa kostnadsökningar kommer sträva efter att kompensera sig för detta så länge som det är lönsamt för dem att göra det. Vi behöver se ett lugnare efterfrågetryck i ekonomin som gör att det inte lönar sig att kompensera sig för ökade input priser. Det är bland annat det som centralbankerna försöker åstadkomma genom räntehöjningar. Hoppas de lyckas trots att de vaknade sent.

Nedan ser ni NFF och dess avkastning sedan start i jämförelse med en lång obligationsfond. En lång obligationsfond kan du avyttra på dagen men du får knappast en intressant avkastning om du jämför med NFF sedan dess start. Det ser bra ut att kunna presentera en kurva som har gett en stadig och konsistent avkastning. 

(källa: Bloomberg)

 IFRS 9

Reserveringarna i denna fond är mycket små därför gör vi ingen speciell tabell för detta.

Allt är i kategori 1 och fondens säkerheter är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Dessa rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Vi ser ljust på möjlighet till tillväxt för factoring 2022, vår samarbetspartner får fler och fler uppdrag och det är positivt. Lite smolk i bägaren är att konkurrensen ökar och därmed hårdnar prissättningen, jag tror därmed att vi landar närmar 6% 2022 än 7% som blev fallet 2021.

Nedan kan ni se fondens fördelning på branscher och andelen i portföljen på dessa: