Månadsrapport juni 2021 – HYOF

Månadsrapport juni 2021 – HYOF

NAV vid utgången av juni stod på 102.26, en uppgång med 0,71 punkter. Vi är strax bakom prognosen för halvåret på grund av en svag första månad. Vi hoppas kunna ta igen det under de närmsta månaderna, just nu ser det så ut.

Vi vill börja med att uppmärksamma er på en debattartikel Fi skrev under månaden avseende likviditeten i obligationsmarknaden. Fi belyser riskerna med att fonder som har daglig inlösenrätt investerar i illikvida företagsobligationer.

Vi delar synen att obligationsmarknaden och i synnerhet high-yield marknaden är illikvid. Av denna anledning skapade vi High Yield Opportunity Fund. HYOP är konstruerad specifikt för att kunna dra nytta av den illikvida företagsobligationsmarknaden.

Läs hela vår pressrelease här: https://kreditfonden.se/den-illikvida-svenska-foretagsobligationsmarknaden-skapar-mojligheter-for-high-yield-opportunity-fund/

Förväntningar om ökad inflation som vi nämnt i tidigare nyhetsbrev har bidragit till ökad volatilitet i obligationsmarknaden under våren. Amerikanska centralbankens uttalande under månaden om att de kan tänka sig 2 möjliga räntehöjningar under 2023 bidrog till denna.

Priserna på HY obligationer har dock inte påverkats i särskilt stor utsträckning av ökade inflationsförväntningar. Vi investerar mest i floating-rate-notes med korta löptider som är förhållandevis illikvida. Vi kanske får en mark-to-marketeffekt av prisrörelser men strategin är att hålla till förfall och lösas ut till par.

Ordnad inflation behöver inte vara negativt för våra emittenter eller dess kreditvärdighet. Tvärtom är det ett tecken på tillväxt i ekonomin och ökande priser. Eftersom skuldens nominella belopp är fast och intjäningen ökar så sjunker skuldbördan uttryckt i relativa belopp.

Vi har gjort vissa om-balanseringar i portföljen efter att ett innehav inlöstes i förtid, vilket blev en bra affär för fonden. Vi har ökat exponeringen något mot finanssektorn.

Vi är fullinvesterade men har en bra pipeline med intressanta obligationer vi vill investera i med kapitalet från nästa emission.

Nästa emission är den 31 juli och det går att teckna sig som vanligt genom bl.a Avanza. Se hemsidan för mer information om det.