Månadsrapport juli 2022 – NFF

Månadsrapport juli 2022 – NFF

NAV kurs i juli blev 103,72 vilket ger en uppgång för månaden på 0,43 (0,43 %). Något lägre än tidigare månader beroende på en hög andel likviditet. Fonden är stängd för insättning i september för att vi skall kunna investera den likviditet som kommit in under sommaren. Vi räknar med att det skall gå bra med den information vi besitter idag.

Inflöde för juli månad är 35 miljoner kronor stort tack för det. På årstakt ligger vi en bit ovan 6 %.

Som ni kanske noterat har fonden bytt förvaltare. Fondernas tidigare förvaltare och vd, Fredrik Sjöstrand, kommer att på heltid arbeta med Riddargatan Förvaltning AB – det bolag som förvaltar realiserad pantsatt egendom inom ramen för Scandinavian Credit Fund I. I sin nya roll kommer Fredrik ansvara för utveckling och avyttring av innehaven i detta bolag, med syfte att tillföra största möjliga värde till fondens andelsägare. Fredrik kommer ha en titel som Senior Partner och förutom ovan nämnda stötta organisationen som ägs av Kredifin AB. Vi tackar Fredrik för ett fantastiskt arbete med att bygga upp fonden och förvalta densamma. Tack Fredrik.

Stefan Skrimsjö, med tidigare förflutet i förvaltningsorganisationen under perioden 2016 till 2019, rekryteras som ny ansvarig förvaltare av fonden samt av Nordic Factoring Fund. Stefan Skrimsjö har stor erfarenhet som ledande befattningshavare och som entreprenör inom främst finansiell marknad. Stefan har bland annat en bakgrund som vd för Verdispar Securities i Sverige samt vd och grundare av Shepherd Energy – ett värdepappersbolag inom elhandel. Vidare var han direktör och grundare av Evli Penningmarknad i Finland och innan dess bankdirektör på Föreningsbanken Finland samt Den norske Creditbank i Göteborg.

​Marknaden och ekonomin

Inflationen i Sverige är nu 8,5 % juni 2022, den kommer sannolikt att krypa högre upp under de kommande månaderna.
Inflationen som nu runt om i västvärlden har nått nivåer runt 9 – 10 % leder till att centralbankerna allt mer aggressivt höjer styrräntorna. FED har på 6 veckor höjt styrräntan med 1,50 %. Att döma av marknadens reaktion verkar man diskontera att den aggressiva höjningen kommer att bita. Långa räntor har gått ned något, börsen har tagit några glädjeskutt upp och priset på råvaror verkar dämpas.

Nedan kan ni se hur marknadens förväntningar på centralbankernas räntehöjningar förändrats sedan förra månaden. Marknaden ser fortsatta höjningar ett år till för att sedan sänka räntan då konjunkturen viker tillsammans med inflationen. Det är extremt osäkert med dessa prognoser, förbered er på fortsatt volatilitet i marknaden.

Det som händer vid kraftiga räntehöjningar är att tillväxten i ekonomin dämpas. Vi har redan börjat se tecken på vikande efterfrågan.

Konjunkturinstitutets senaste prognos i juli visar att den svenska ekonomin fortsätter att vika nedåt. För ett år sedan stod Barometerindikatorn på 120 och är nu nere på 101,3. Främst är det hushållens vikande efterfrågan som bidrar till fallet. Mot bakgrund av stigande räntor och inflation kommer sannolikt pessimismen att kvarstå och prägla marknaderna framöver.

IFRS 9

Reserveringarna i denna fond är mycket små. Allt är i kategori 1 och fondens säkerheter är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Dessa rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Vi ser ljust på möjlighet till tillväxt för factoring 2022, vår samarbetspartner får fler och fler uppdrag och det är positivt. Lite smolk i bägaren är att konkurrensen ökar och därmed hårdnar prissättningen, jag tror därmed att vi landar närmar 6% 2022 än 7% som blev fallet 2021.