Månadsrapport juli 2021 – HYOF

Månadsrapport juli 2021 – HYOF

Juli månad, med en uppgång på 0,68 procent, tog oss till ett NAV om 102,96.

Uppgången drivs av förräntningar i den underliggande portföljen. Vi har inte genomfört några nyinvesteringar under Juli månad, utan bibehållit den exponering vi hade vid ingången av månaden. Vår långsiktiga strategi är som känt att hålla obligationer till förfall, och vi fortsätter att arbeta efter den. Vi är fullinvesterade men har en bra pipeline med intressanta obligationer vi vill investera i med kapitalet från nästa emission.

Nästa emission stänger den 31 augusti och det går att teckna sig som vanligt genom bl.a Avanza. Se hemsidan för mer information om det.