Månadsrapport januari 2022 – Exelity

Månadsrapport januari 2022 – Exelity

Nettoavkastningen för Exelity under januari månad uppgick till -7,05 %, jämfört med -9,7 % för OMXs breda index. Även om detta var aktiemarknadens överlägset sämsta januarimånad sedan år 1987, bortsett från finanskrisen, så är vi inte nöjda. Våra svaga januarisiffror beror på att vi gick in i året med en lägre andel lån än önskat (8 %) och inte hunnit få några garantiersättningar i januari, eftersom vi fick in kapitalet sent i november. Vi saknade således den viktiga sköld som vi annars hade haft genom vår investeringsstrategi. Med flera avtalade garantier för de kommande månaderna samt en högre och snabbt växande andel lån (18%) så är vi på god väg att åtgärda detta. Vår målsättning på minst 10 % avkastning per år innebär däremot inte att vi väntar oss positiva resultat för varje enskild månad. Tvärtom så är den här typen av börsras nödvändiga för att skapa förutsättningar för överavkastning i enlighet med allokeringsstrategin.

Cirka 70 % av nedgången i portföljen härrör från Smart Eye och Awardit, där vi kort beskrev investeringstesen för det sistnämnda bolaget i vårt förra månadsbrev (vi återkommer till Smart Eye längre ned). Smart Eye och Awardit handlades under januari ned med -24 % respektive -12 %. Vi har inte suttit stilla och tittat på under raset, utan istället ökat våra positioner med 26 % i Awardit och 66 % i Smart Eye. De breda börsnedgångarna under januari har även gjort att vi hittat flera nya, lågt värderade aktiecase. Vi har därför initierat ett antal nya positioner som vi lär få anledning att återkomma till längre fram, men fokus i det här månadsbrevet ligger på att förklara hur börsraset påverkat vår portfölj och hur vi hanterat situationen.

Varför anser vi att nedgången i Smart Eye var en skänk från ovan? Smart Eyes bas av befintliga kunder och kontrakt, utan en enda ny affär, innebär enligt våra beräkningar en årlig genomsnittlig intjäningsförmåga som vida överstiger 600 MSEK, vilket kan ställas i relation till dagens värdering på strax över 3 miljarder SEK. Aktiemarknaden började tvivla på bolagets förmåga när konkurrenten vann ett stort avtal i december. Smart Eyes tier-1-partner Aptiv vann dock under Q3’21 ett stort kontrakt med en ny kund, Mercedes, som ännu inte annonserats av Aptivs tier-2 mjukvaru-underleverantör (Smart Eye). Baserat på våra källor i industrin så bör avtalets volymer innebära ett kontraktsvärde på en bra bit över 500 MSEK, motsvarande minst 80 MSEK per år, vilket går rakt ned till bottenraden i Smart Eye, likt de övriga kontrakten. Om kontraktet följer bilbranschens sedvanliga ledtider så kommer det annonseras som senast inom ett par månader, vilket enligt vår bedömning borde vända sentimentet för Smart Eye-aktien. Viktigt är också att kontraktet därutöver innebär en grand slam för Smart Eye på den europeiska premiumbil-marknaden, vilket är en viktig referens, eftersom nya teknologier i premiumbilarna brukar stå modell för andra bilmodeller som senare massproduceras i större mängder.

Exelity har betydande kommande inflöden och 8% kassa kvar, eller 17% om vi inkluderar en budarbitrage-position. Vi kommer fortsätta sätta vår kassa i arbete, men förblir kräsna. Vi har is i magen eftersom vi vet att ju längre marknadsturbulensen fortsätter, desto finare bolag med kapitalbehov kommer tvingas till garanterade företrädesemissioner, istället för de riktade emissioner som inte lyckats sättas under de senaste veckorna. En sådan utveckling skulle även innebära markant förbättrade transaktionsvillkor. Exelity är rustade till tänderna och fullt redo att gripa tag i de möjligheter som erbjuds.