Månadsrapport april 2021 – NFF

Månadsrapport april 2021 – NFF

NAV kurs i april blev 102,21 vilket ger en uppgång för månaden på 0,55 (0,54 %). Det är en bra månad speciellt med tanke på att det är 30 dagar i april.

Inflöde på 31 miljoner kronor, stort tack för det.

Nyutlåningen i april var cirka 34 miljoner kronor.

Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet till investeringar.

Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona-situationen. Våra portföljbolag sköter i sig bra och factoringaffären tuffar på.

Marknaden

Vi fick ny arbetslöshetsstatistik från USA under fredagen. Den kom in betydligt svagare än förväntat. Det vill säga färre nya jobb hade skapats i USA under den senaste månaden. Detta till trots de enorma stimulanspaketen som initierats av administrationen i USA. Det tar ett tag för stimulanserna att träffa arbetsmarknaden.

Marknaden som är dopad av likviditet tog statistiken positivt med tolkningen att då kommer fler paket. Det känns absurt tycker jag att göra den tolkningen när det precis annonserats massiva stimulanser. Det som däremot är mer förståeligt är att inflationsoron som präglat marknaden under den senaste tiden tog en paus. Detta ledde till en fallande USA dollar, lägre räntor och positiva tongångar för riskfyllda tillgångar.

Ett annat tema just nu är att tillverkningsindustrin har komponentbrist både här hemma och resten av världen. Nedstängningar förra året, Suez debaclet bidrar bland annat till detta. Vidare går industrin för högtryck och skulle kunna producera mer om det inte var brist på vissa insatsvaror.

Det verkar som om BNP här hemma och delar av omvärlden kommer vara tillbaka på trendlinjen under senare delen av 2021 alt 2022. En helt fantastisk återhämtning från förra året. Ett sorgebarn är dock Europa som har problem och då speciellt länderna kring medelhavet. Vi får verkligen hoppas att vaccineringen ger önskat resultat snart.