Månadsrapport april 2021 – HYOF

Månadsrapport april 2021 – HYOF

April månad, med en uppgång på 0.73 punkter, var fondens bästa hittills och tar oss till ett NAV om 100.82.

Även om vi refererat till styrkan i den underliggande portföljens yield under tidigare månadsbrev är det positivt att kunna visa effekterna av den en månad som denna, dvs utan för mycket påverkan av köp/sälj. Vi behåller vår prognos om ett årsresultat på strax över 7%.

Vi har med andra ord inte varit så transaktionsintensiva under april, utan på det stora hela varit nöjda med den exponering vi har, både mot enskilda emittenter, sektorer och i geografi. Vi är fullinvesterade men har en bra pipeline med intressanta obligationer vi vill investera i med kapitalet från nästa emission.

Nästa emission är den 29 april och det går att teckna sig som vanligt genom bl.a Avanza. Se hemsidan för mer information om det.