Månadskommentar – september 2022

Månadskommentar – september 2022

Finserve Global Security tappade under september mot bakgrund av breda aktiemarknadsnedgångar, såväl i Europa som USA. Fonden utvecklades dock bättre än breda aktieindex och gynnades av sin dollarexponering.

Nedgången för fonden summerade till -3,81 % för månaden, vilket kan jämföras med MSCI World TR – 8,31 %, MSCI World IT -11,55%  OMXS30 – 4,75% samt Nasdaq -10,50%. Fonden är upp cirka 7 % för året per den 30 september medan OMXS30 är ner cirka -25 % och MSCI World ner -22 %. I detta utmanande klimat står fonden sig ändå väl i ett jämförande perspektiv.

Tech-bolagens värderingar är känsliga mot ränteutvecklingen och fondens cybersäkerhetsbolag har gått ned kraftigt under månaden till följd av detta. Aktiemarknadsnedgångarna har varit breda och omfattat i stort sett alla sektorer. Dessvärre har även försvarsbolag och bolag med exponering mot rymd backat kraftigt.

Det känns nu mörkt på aktiemarknaden men glöm inte att aktiemarknaden är framåtblickande och tar i sina värderingar in kommande utveckling och har kanske som följd prisat in en lågkonjunktur och medföljande effekter.

Det råder konsensus att inflationen globalt är på väg att vända och att inflationen kommer att gå ner ganska snabbt under nästa år. Gängse bedömningar gör då gällande att som följd kommer även räntenivåerna att gå ner. De kraftiga räntehöjningarna har dämpat ekonomisk tillväxt kraftigt, potentiellt skapat recession och får stor påverkan på oss konsumenter. Som följd kanske centralbankerna måste ändra till stimulanser igen relativt snabbt. FED som har dubbla penningpolitiska mål om dels inflationsmål om 2%, dels maximal hållbar sysselsättning måste därför även ta hänsyn till sysselsättning och som följd i viss mån konjunkturen. Det kan alltså innebära stimulanser och ett bättre börsklimat.

Vi får förvänta oss att aktiemarknaderna kommer att vara fortsatt volatila en bra tid framöver. Vår uppfattning är dock att aktiv förvaltning och tematisk exponering mot megatrender inom säkerhet kommer att ge god avkastning över tid.

Vi tror att vår inriktning på kvalitetscyberbolag kan leverera även i en något svagare konjunktur, särskilt då cybersäkerhet är högt på agendan och prioriteras av företagsledare.

Enligt oss kommer försvarsbolag med starka kassaflöden kunna stå emot en eventuellt fortsatt negativ aktiemarknad. Framtiden för sektorn är fortsatt ljus.

Läs mer