Månadskommentar – november 2022

Månadskommentar – november 2022

 

Finserve Global Security Fund tappade 3,0 % under oktober, i huvudsak som ett resultat av en försvagad dollar, som tappade cirka 4,5 procent mot den svenska kronan under perioden, samt en ökad osäkerhet gällande tillväxttakten inom cybersäkerhet. MSCI World och breda aktieindex var upp mellan 5-7 % för månaden. Fondens bidrag från försvarssektorn var positivt medan cybersäkerhet hade ett negativt resultatbidrag.

Vi bedömer att uppgången i globala aktieindex kan attribueras till bland annat sjunkande långräntor, positiv ekonomisk statistik från USA, en fortsatt stark amerikansk arbetsmarknad och en duvaktig FED. Powells tal den 30 november sände signaler om att den amerikanska ekonomin visar tecken på att vara motståndskraftig trots höga räntenivåer och inflation. Som följd prisas en mildare nedgång i konjunktur in, vilket varit positivt för marknaden. Det kan framhållas att USA:s ekonomi inte är lika känslig mot omvärld och spridningseffekter som andra geografiska marknader, utan styrs främst av den inhemska ekonomin och dess förutsättningar. Fondens portfölj är främst viktad mot USA och det är intressant sett till om USA skulle klara sig bättre än till exempel europeiska och asiatiska marknader framöver. Vi ser USA som fortsatt draglok i den globala ekonomin, lett av bland annat de sektorer fonden är exponerad mot.

Det som främst tyngde månadens avkastning var fondens exponering mot cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike. Bolaget kvartalsrapporterade den 29 november och aktien handlades ned kraftigt efter vad marknaden tolkade som att den starka tillväxten i bolaget och sektorn visar tecken på att dämpas från höga nivåer. Crowdstrike bidrog med -0,90 % och är nu det svagaste innehavet för året i portföljen. Crowdstrike tog även med sig andra bolag inom cybersäkerhet i fallet – en sektor som visat på stora svängningar under året.

Fondens utveckling tyngdes även av några försvarsbolag; L3 Harris, Northrop Grumman och Huntington Ingalls, som samtliga fick ge tillbaka lite av deras starka årsavkastning. Den negativa utvecklingen kom efter att Bank of America gjort en nedgradering av många försvarsbolag till följd av att man uppskattar att försenade leveranskedjor och komponentbrist kommer få negativa effekter på sektorn. Vi delar bankens syn gällande att detta kan orsaka ökade kostnader och förseningar, men vi tror inte att det kommer slå mot den långsiktigt starka trenden för sektorn, som vi anser har goda förutsättningar att visa stark tillväxt och lönsamhet framåt.

Positiva bidrag i portföljen under oktober var Boeing, Microsoft och det norska försvarsbolaget Kongsberggruppen. Boeing gav en förbättrad prognos som fick stor positiv kurspåverkan tidigt i månaden och bolaget slutade upp 25,5 % under perioden.

Vi noterar att fondens bolag fortsätter att vinna stora uppdrag och upphandlingar. Det gäller såväl bolag inom försvar som cyber och rymd. Vår långsiktiga positiva syn på sektorn är intakt.

Läs mer