Månadskommentar mars 2022

Månadskommentar mars 2022

Den ryska invasionen av Ukraina fortsatte under mars månad. Det spekuleras nu till och med om en upptrappning inför den så kallade ”segerdagen” den 9 maj. Det är dagen då Nazityskland gav upp i andra världskriget och Putin förutsätts av många experter ha en segerparad för det här kriget just detta datum.

Bolag inom traditionellt försvar och cybersäkerhet har varit fortsatt i fokus med anledning av kriget. Det har fortsatt gynnat Global Security Fund som steg med 2,67 procent under månaden.

Oavsett om kriget i Ukraina slutar den 9 maj eller inte tror vi att ökade satsningar på försvar och global säkerhet kommer vara i fokus under lång tid framöver. Det kommer i sin tur skapa en strukturell trend av ökad efterfrågan för de bolag som ingår i fonden. Viktigt att understryka är att fonden inte önskar profitera på krig, snarare ska fonden ses som en investering som syftar till att bidra till FN:s mål om fredliga och inkluderande samhällen.

Fungerande polis, försvarsmakt och privata säkerhetsbolag är en förutsättning för ett tryggt och säkert samhälle.​ För att dessa ska kunna lösa sina åtaganden och bidra till ett tryggt och säkert samhälle krävs en fungerande och välmående försvars- och säkerhetsindustri.

Läs mer