Månadskommentar februari 2022

Månadskommentar februari 2022

Rysslands invasion av Ukraina är en stor tragedi med stora humanitära efterverkningar. Aldrig hade man väl kunna tro att detta skulle kunna ske i Europa 2022. Resultatet av Putins handlingar blir utöver kraftiga sanktioner ett större fokus på försvar runtom i Europa där Sverige exempelvis höjt försvarsanslagen med 40 procent för den kommande 5-årsperioden.

Vi har länge tryckt på försvarssektorns betydelse för stabiliteten och tryggheten i vårt samhälle, nu visar det sig tyvärr att vi får rätt och det börjar till och med pratas om att försvarsbolag ska kunna klassas som ESG-investeringar. Det är något som vi också påtalat under lång tid – att försvaret är centralt för att kunna trygga stabiliteten i samhället i enlighet med FN:s globala mål nummer 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Global Security Fund steg med 11,2 % under februari månad och har därmed stigit med 9,43 % sedan årets början. Såväl traditionella försvarsbolag som bolag inom cybersäkerhet gynnas just nu kraftigt av utvecklingen i Ukraina, och vår syn är att den utvecklingen kan komma att fortsätta om det blir en långdragen konflikt. På sikt kommer ökade försvarsanslag driva på efterfrågan för försvarsbolag och teknikbolag med fokus på global säkerhet.