Månadsbrev september 2019

Månadsbrev september 2019

September var återigen en bra månad för Global Security Fund med en avkastning på 1,0 procent. Sedan start noterar fonden en uppgång på nästan 15 procent, vilket är bättre än dess jämförelseindex och mer än dubbelt upp mot det svenska OMX-indexet. Samtidigt har fonden uppvisat en lägre risk, mätt som årlig standardavvikelse, jämfört med båda jämförelseindex och svenska aktier.

Månadens bäst presterande bolag var Hewlett Packard (HPE) med en uppgång på nästan 10 procent. Under september slutförde HPE köpet av Cray. Cray’s mål är att bygga den mäktigaste datorn i världen. Bolaget har lyckats väl och räknar idag den amerikanska staten som sin största kund. Integrationen av Cray in i HPE kommer förbättra det framtida erbjudandet avseende lagring, mjukvara och tjänster inom högpresterande dator- och AI-produkter. HPE meddelade i augusti att ett samarbete med NASA inletts för att bygga en ny superdator. Datorn kommer används av Ames Research Center för att utveckla modeller och simuleringar av landningsprocesser. Enligt en rapport från Grand View Research beräknas ’high-performance computing’-marknaden öka med 7,2 procent per år mellan 2018 och 2025 och uppgå till nära 60 miljarder dollar år 2025.

Det händer mycket inom high-performance computing. I september meddelade Google att deras forskare med hjälp av en kvantdator lyckats genomföra en beräkning på drygt tre minuter, som skulle ta 10 000 år för den mest kraftfulla datorn. Även om ingen idag vet exakt vad sådana genombrott kommer innebära, kan vi konstatera att den tekniska utvecklingen fortsätter i allt högre takt. Företag inom säkerhetssektorn som ligger i teknisk framkant kommer ha enorma möjligheter framöver.

Norska Kongsberg Gruppen (KOG) hade en fantastisk månad och var upp 9,4 procent. KOG har vunnit många kontrakt den senaste tiden, inklusive en strategiskt viktig upphandling med NASA och Space Norway. Andra bolag som presterade bra under september var Textron och Flir – upp 8,8 procent och 6,7 procent. Marknaden börjar även uppskatta den tidigare aviserade fusionen mellan Raytheon och United Technologies, vilket resulterade i fina uppgångar för bolagen på 6,1 respektive 4,8 procent. Boeing hade ännu en stark månad och var upp cirka fem procent.

Innehav med sämre utveckling under månaden var Booz Allen, Airbus, Viasat, General Dynamics och Leidos. Vi tror långsiktigt på bolagen och har därför utnyttjat nedgången och ökat innehaven i General Dynamics och Viasat.

Se månadsrapporten för Global Security Fund nedan:

Månadsrapport_201909_SEK