Månadsbrev oktober 2021

Månadsbrev oktober 2021

En stark rapporteringssäsong har bidragit till den positiva prisutvecklingen på aktiemarknaden och Global Security Fund som var upp 1,54 procent respektiv 1,50 procent för andelsklasserna S och R.

Norska säkerhetsbolaget Kongsberg Gruppen var upp 15,44 procent för månaden med ett bidrag om 1,11 procent. Bolaget rapporterade svagare försäljningssiffror än förväntade men bättre vinst per aktie. Bolaget fortsätter vinna ett stort antal upphandlingar runtom i världen och är väl positionerat inom tillväxtområden cyber och rymd. Bolaget är fondens största allokering och vi tror på mer uppsida för kursens utveckling som är upp 66,12 procent för året.

Crowdstrike var upp 12,46 procent med ett bidrag om 0,83 procent. Bolaget rapporterar först i december och marknaden prisar in en stark rapport. Bolagets produkter används av många aktörer inom cybersäkerhetsindustrin och anses som bäst i klass och en stark.

Fortinet var upp 12,93 procent med ett bidrag om 0,77 procent. Cybersäkerhetsbolaget med inriktning på nätverkslösningar rapporterar först i november och marknaden prisar in en stark rapport. Bolaget är upp 137,6 procent för året.

Microsoft var upp 15,36 procent för månaden med ett bidrag om 0.72 procent. Bolaget fortsätter att leverera och bekräftarar med sin rapport att det finns fortfarande en stark utveckling i IT investeringar och en ökande andel av bolag som migrerar till bolagets Azure moln verksamhet.

Säkerhetskonsult och IT bolaget Mantech International var upp 11,34 procent med ett bidrag om 0,36 procent.

Av månadens förlorare hade säkerhetsbolaget Lockheed Martin det största påverkan. Bolaget var ned 5,55 procent för månaden med ett bidrag om 0,35 procent. Detta efter en rapport som indikerar att den organiska tillväxten kommer bli lägre än det man tidigare trott. Detta påverkas av bland annat en lägre produktion av stridsflygplanen F-35.

Boeing var ned 7,71 procent för månaden med ett bidrag om 0,17 procent. Bolaget har inte lyckats generera ett positivt fritt kassaflödet än sedan problemen med MAX 737 startade i mars 2019, men nästa år ser betydligt ljusare ut för bolaget.

Northrop Grumman var ned 2,79 procent för månaden med ett bidrag om 0.15 procent. Bolaget rapporterade i linje med marknadens förväntningar men indikerade på svagare tillväxt än det som indikerades tidigare framför allt inom flygindustrin. Bolaget har ett nisch inom rymdindustrin vilket fortsätter växa kraftigt.

Saab var ned 4,02 procent för månaden med ett bidrag om 0,1 procent medan cybersäkerhetsbolaget FireEye, numera Mandiant efter namnskiftet, var ned 3,91 procent med ett bidrag om 0,11 procent.