Månadsbrev oktober 2020

Månadsbrev oktober 2020

Mer än hälften av fondens innehav rapporterade under oktober månad, men trots att bolagen i de flesta fall slog förväntningarna blev oktober en svag månad, både för fonden och för världens börser. Osäkerhet kring presidentvalet i USA vägde tungt på aktiemarknaden och de flesta börser i världen visade röda siffror. Även Global Security Fund backade med 6,62 procent respektive 6,85 procent (S – klassen respektive – R – klassen).

De flesta bolagen, både i fonden och andra börsbolag, hade negativ börsutveckling i oktober. Ett av fondens innehav, norska Kongsberg Gruppen, var det lysande undantaget. Företaget rapporterade den 30:e oktober och krossade förväntningarna avseende inkomst per aktie med över 90 procent! 2,46 kr jämfört med 1,28 kr per aktie. Trots att intäkterna varit i stort sett oförändrade under året så var EBITDA-marginalen för koncernen 15,8 procent. Bakgrunden till detta har varit en god marknadsanpassning, lägre kostnader och ett effektivt projektgenomförande. Faktum är att integrationen av Rolls-Royce Commercial Marine ligger långt före schemat vilket också bidrar positivt till den goda resultatutvecklingen. Bolagets styrelse beslutade att dela ut ytterligare 10 NOK per aktie vilket motsvarar totalt 1 800 MNOK, och även att initiera ett återköpsprogram på upp till 200 MNOK. Bolaget var upp 7,4 procent för månaden vilket påverkade fondens avkastning med 0,5 procent.

Saab var det första av fondens innehav som rapporterade under månaden. Rapporten var klart under marknadens förväntningar, både avseende försäljning och resultat. Bolaget backade 22,7 procent, vilket påverkade fondens avkastning negativt med 1,5 procent. Covid-19 har haft stor påverkan på Saab då många av Saabs leverantörer har haft begränsad kapacitet och Saab har även haft problem att besöka dessa och få produkter certifierade. Saabs mål om en rörelsemarginal på 10 procent känns avlägsen i dagsläget, men den kraftiga nedgången i oktober känns överdriven. Det råder ingen tvekan om att Saabs aktiekurs har varit volatil men vi förväntar oss att företaget återhämtar sig betydligt efter Covid-19.

Ett av fondens största innehav är Crowdstrike. Det var också det bolag som hade störst negativ påverkan på fonden under oktober. Crowdstrike backade 10,4 procent, vilket påverkade fonden med -1,8 procent. Bolagets utveckling under månaden var inte ett resultat av en svagare rapport, utan rörelsen ska snarare ses som en priskorrigering vilket känns fullt rimligt givet bolagets mycket starka börsutveckling under 2020. Fonden har minskat sin allokering till Crowdstrike och per månadsslutet var bolaget fondens tredje största innehav, med en allokering på 6,4 procent.

Lockheed Martin rapporterade starkare försäljning och resultat än förväntat men dämpade tillväxtförväntningar medförde att aktiekursen backade med 8,8 procent under månaden, vilket påverkade fonden negativt med 1,1 procent. Med en gedigen orderstock tror vi bolagets tillväxtförväntningar för 2021 är konservativa och att bolaget kommer överträffa dessa. Northrop Grumman är ett bolag som oftast ger konservativa förväntningar och som oftast slår dessa – vilket åter igen var fallet i oktober. Bolaget rapporterade starkare försäljning än förväntat och ökade 6 procent jämfört med året innan, samt ett starkare resultat än förväntat. Trots det backade bolaget 8,7 procent i oktober vilket påverkade fonden med -0.85 procent. Vi tror att en stark orderstock kommer gynna bolaget och efter en treårig priskonsolidering finns det mycket uppsida för aktiekursen.

Boeing rapporterade under oktober och även om förväntningarna var negativa så var utfallet inte så negativt som förväntat. Det är klart att det finns en enorm osäkerhet i samband med Covid-19 för bolaget, men med en relativt växande andel från rymd och försvarsgruppen, som nu står för 50 procent av intäkterna, så känns det som bolaget har fått mycket stryk given potentiella framtida utsikter.
Huntington Ingalls Industries rapporterar inte förrän nästa månad men var upp över 4 procent för månaden – vilket påverkade fonden positivt med 10 baspunkter.

Fonden har såld sitt innehav i Viasat och Textron. Samtidigt som fonden har minskat sitt innehav i Crowdstrike har fonden tagit upp positioner i cybersäkerhetsbolagen FireEye, PaloAlto Networks och Fortinet. Alla tre bolagen anses vara stora cybersäkerhetsbolag mätt i försäljning och har goda utsikter. Fonden har tidigare ägt FireEye men bolagets relativa värdering gjorde bolaget mindre attraktivt jämfört med andra cybersäkerhetsinvesteringar. FireEye som rapporterade i oktober, och som slog förväntningarna, bedömer vi vara billig givet framtida förväntad resultatutveckling. Palo Alto Networks och Fortinet är jämlika bolag som båda tillverkar nätverkslösningar, men bolagen har utvecklats åt olika håll. Fortinet har fokuserat på organisk tillväxt medan Palo Alto Networks har varit aktiv med att förvärva cybersäkerhetsaktörer. Båda bolagen erbjuder en attraktiv tillväxt som vi bedömer har goda möjligheter kommande år.