Månadsbrev mars 2020

Månadsbrev mars 2020

Den omvärdering av riskpremierna vi såg under februari eskalerade under mars månad vilket ledde till en ytterligare nedgång på världens aktiemarknader och en kraftig ökning i den amerikanska dollarn. Centralbanksinsatser i kombination med stora räddningspaket från alla håll hjälpte till att lugna marknaderna vilket ledde till att aktiemarknaderna återhämtade sig rejält. Aktier har i stort sett sålts över hela linjen, vilket också påverkade Global Security fonden som backade med 12.9 procent.

Givet läget har vi ökat frekvensen för vår kommunikation med mer detaljerad information, utöver månadsrapporterna. Materialet finns tillgängligt på hemsidan i nyhetsarkiven. Det finns även en videokonferenspresentation med bilder där vi berättar om vår syn om varför vi tror investeringsläget kommer gynna prisutvecklingen de bolag som finns med som innehav i fonden. Senare i veckan kommer vi publicera en mer omfattande rapport om detta.

Fonden har blivit mer koncentrerat och vi har minskat innehavet från 27 till 22 bolag. Vår exponering i amerikanska dollarn har ökat till över 90 procent då vi tror på en betydlig starkare dollarkurs i år. Hittills i år har vi sett att riskpremierna för tillväxtbolag har ökat relativt värdet på så kallade värdeaktier. Detta har gynnat de mer teknikorienterade bolag i portföljen och även nischad IT konsultbolag som Mantech och Booz Allen som jobbar nära statliga kunder med säkerhetslösningar.

Under marknadsturbulens hittar man ibland goda investeringsmöjligheter och vi passade på att köpa in oss i CrowdStrike till 32 dollar. CrowdStrike är ett cybersäkerhetsbolag som varit på radarn under lång period men som inte köpt då vi ansåg priset var för högt relativt andra bolag. Bolaget börsnoterade förra året till 34 dollar och handlades upp till en kurs på 100 dollar på kort tid. Med en hög dubbelsiffrig försäljningstillväxt som drivs bland annat av världsledande produkter tror vi bolaget når en årsförsäljning på 1md dollar innan 2023. Företaget är nu ett av de fem största innehaven i fonderna och även om vi räknar med en ökad volatilitetsnivå på marknaden tror vi att detta är ett av de företag som kommer att gynnas efter denna krisen. Fem dagar efter köpet handlades bolaget till över 57 dollar. Vi har även passat på att öka på innehavet i Microsoft.

Många av de traditionella säkerhetsbolagen var kraftigt ned under mars månad, i linje med övriga börsen. Vi känner oss trygga med att äga dessa bolag eftersom de jobbar direkt med stater som kunder, vilket betyder att de inte kommer påverkas kortsiktigt av denna kris, till skillnad mot bolag inriktade mot privatpersoner och företag. De flesta av fondens innehav har signerade kontrakt som säkrat med mer än två gånger den årliga försäljningen vilket ger en fantastisk kortsiktig buffert. Världen har varit i stort sett oförberedd på denna kris och som följd tror vi att säkerhet kommer lyftas fram som en av de viktigaste fokusområdena framöver. Den kraftiga investeringstrenden som fanns innan krisen tror vi kommer öka i takt. Att kunna köpa bolag som Lockheed Martin nu till ett PE tal på 13 kommer i efterhand anses som billigt. Att fonden har många sådana exempel på företag gör att vi känner oss övertygade om att vi har goda förutsättningar  att navigera igenom stormen.

Du kan ladda ned rapporten här