Månadsbrev juli 2019

Månadsbrev juli 2019

Juli blev en mycket stark månad för Global Security Fund med en avkastning på 4,3 procent i linje med fondens jämförelseindex som avkastade 4,4 procent, men betydligt starkare än OMX TR som var ned 1.4 procent. Över 3 månader har fonden slagit både jämförelseindexet och försvarssektorn med nästan 3 pro­centenheter och OMX med nästan 10 procentenheter. Som jämförelse med andra globalt diversifierande fonder ligger GDS-­fonden i topp vilket be­kräftar vårt argument att just försvars-­ och säkerhetsindustrin beter sig an­norlunda mot andra sektorer.

Det var säkerhets­- och IT-­sektorerna som presterade bäst under juli. Mätt i svenska kronor var Dell, Carbon Black och Palo Alto Networks de bäst pre­sterande aktierna i portföljen upp 17,81%, 15,45% och 15,33%, respekti­ve. Det var inte helt oväntat att Dell återhämtade sig efter juni månad. Vår uppfattning är att Dell är ett väl­skött bolag, dock är vår bedömning att bolaget påverkas mycket av det pågående handelskriget mellan USA och Kina. Dell jobbar aktivt med att minska den risken. Vår bedömning av Carbon Black har tills nu spelat ut bättre än förväntat och bolaget är upp över 40 procent sedan vår investering i april. Det finns en oerhört stor upp­sida på säkerhetsbolag som lyckas men vi är medvetna om den högre risken i dessa enskilda, oftast mindre bolag, som också förklarar vår nuva­rande allokering till bolaget. Fireeye, ett annat cybersäkerhetsbolag som fonden äger, presterade mindre bra och steg 5,43 procent. Bolaget har haft motvind med högre kostnader än förväntat för molnmigration, vilket fick bolaget att falla över 6 procent de sista dagarna i juli.

Försvarssektorn presterade återigen mycket bra med L3 Harris Technolo­gies, Mantech, Northrop Grumman, CACI och Raytheon i topp av försvars­bolagen. Även United Technologies presterade starkt, en trend som som kan fortsätta med tanke på den upp­kommande fusionen med Raytheon. En rad bra rapporter släpptes också under månaden som inkluderade Raytheon, Northrop Grumman och Lockheed Martin. Northrop Grumman är oftast konservativa i sina bedöm­ningar men vi noterar att bolaget har slagit marknadens förväntningar varje kvartal det senaste året.

De fem sämst presterande bolagen i juli var Kongsberg Gruppen, Flir, Tha­les, Textron och Boeing. Boeing rap­porterade sin största kvartalsförlust genom tiderna – hela 2.9 miljarder dollar. Fonden har sedan start haft en väldig liten allokering till Boeing efter­som vi bedömer att det fortsatt finns risker för bolaget. Långsiktigt bedömer vi dock Boeing som ett intressant bolag, och vi följer utvecklingen noga för att eventuellt köpa fler aktier om kursen fortsätter att falla.

Se månadsrapporten för Global Security Fund nedan:

Månadsrapport_201907_SEK