Månadsbrev februari 2020

Månadsbrev februari 2020

En upptrappning i den rapporterade spridningen av coronavirus över hela världen och dess okända påverkan resulterade i en kraftig omvärdering av riskpremier och stora nedgångar på världens aktiemarknader. Till och med guld, traditionellt sett som en säker investering, var svagare under februari -och även dollarn var något svagare mot den svenska kronan. För Global Security Fund innebar detta negativ avkastning  med 10,7 procent under februari, vilket var i linje med andra globalfonder. Marknaden är orolig för att påverkan av coronaviruset kommer att leda till en betydande inverkan på den globala tillväxten. Vi kan dock konstatera att i stort sett alla bolag har tagit stryk de senaste veckorna, även välskötta bolag som sannolikt inte kommer påverkas negativt av en svagare tillväxt i världen.

Alla innehav förutom NortonLifeLock, Kongsberg Gruppen och Leidos var ned under februari månad. Det var en aktiv månad för norska Kongsberg Gruppen som ökade med över 8,7 procent, mätt i NOK, under februari. Den 4e februari meddelade företaget att de sålt Hydroid Unit till amerikanska hangarfartygtillvärkaren Huntington Ingalls Industries för 350 miljoner dollar och att de två bolagen ska upprätta en strategisk allians. Den 12e släppte företaget sin kvartalsrapport som visade rekordhöga intäkter och orderstock. Företaget kunde även rapportera att integrationen av Rolls Royce Commercial Marine-förvärvet ligger före schemat och målet om 500 miljoner norska kronor i realiserade kostnadssynergier kommer att uppnås redan i år – 2 år före schemat. Vidare ingår bolaget nu ett samarbetsavtal med Zero för att öka sin hållbarhet mot förnybara och utsläppsfria lösningar.

Leidos rapporterade en stark omsättningstillväxt på 11,6 procent i kombination med starkare nettomarginaler. Företaget har 2,2x intäkter för orderstockar och uppnått betydande kontraktsvinster under de senaste månaderna. Företaget är väl positionerad då det har ett starkt kassaflöde som kommer att hjälpa med framtida investeringar som krävs för att uppfylla nya kontrakter.

Cybersäkerhetbolag presterade dåligt under månaden och även om Palo Alto Networks rapporterade en årlig tillväxt på nästan 15 procent var marknaden besviken då det var mindre än förväntat och kursen backade med 21 procent under månaden. Saab släppte en svag rapport som missade marknadens förväntingar och kursen backade med drygt 17 procent under månaden. Vi är övertygat att den svaga rapporten är tillfällig och att bolaget är på god väg att uppnå sina långsiktiga mål.

Merparten av innehaven i GDS fonden är bolag med trygga, statliga inkomster som gynnas av den långsiktiga investeringstrenden i säkerhetsindustrin. Att detta drunknar i nyheter kring coronavirus och att kursen backar är inte kopplat till bolagens framtida inkomstgenerering och betyder bara att bolag som till exempel Lockheed Martin nu handlas till ett PE tal kring 14 – betydligt billigare än andra så kallade värdebolag, vilket bör betraktas som oerhört billigt.