Månadsbrev december 2019

Månadsbrev december 2019

2019 blev ett bra år för Global Security Fund som ökade med 11,06 procent under de tio månaderna sedan starten i slutet av februari. Ökade  geopolitiska spänningar över hela världen, särskilt under mitten av året, gjorde att Global Security Fund, under dessa perioder klart överpresterade andra sektorer. Mönstret vi såg 2019 samt historiskt under perioder av geopolitiska spänning, stärker argumentet att en aktieportfölj diversifierad till försvars- och säkerhetssektorn bidrar till en mer motståndskraftig portfölj.

Optimismen kring USA:s och Kinas handelsavtal ledde till starka börsutvecklingar under december månad. Särskild positiv var utvecklingen i konsumentcykliska bolag som bidrog till att lyfta S&P 500 med 0.75 procent (SEK) under december. Som jämförelse ökade den svenska aktiemarknaden med 2,4 procent under månaden. Techsektorn presterade också starkt och Global Security Fund drog nytta av portföljens allokering till säkerhetssektorn, dock presterade försvarsinnehaven sämre under december vilket, i kombination med en starkare krona, gjorde att Global Security Fund backade 2,69 % under månaden. Kronans förstärkning under de senaste månaderna har påverkat fondens avkastning negativt, men vår bedömning är att det är en kortsiktig korrigering. Vår förväntan framöver är att USD kommer vara fortsatt stark.

De bolag i fonden som presterande bäst under december var Leidos, CACI, Microsoft, Mantech International och NortonLifeLock (Symantec). Leidos hade en årsavkastning på över 90 procent och var även upp med 5,5 procent i december. Orsaken till Leidos starka utveckling var att bolaget meddelade att det ska förvärva det amerikanska privatägda bolaget Dynetics för USD 1,65 md. Dynetics är ett hårdvarufokuserat företag som har vunnit ett antal lukrativa statliga kontrakt, inklusive satellitutveckling, och som kommer ge Leidos attraktiva möjligheter att öka försäljningstillväxten. CACI, ett annat tekniskt bolag i portföljen, var upp 2.23 procent (SEK) under december, detta efter att bolaget vunnit  ett USD 6,5 md kontrakt från Pentagon som löper över tio år.

Månadens sämst presterande bolag var Boeing som var ner nästan 23 procent (SEK). Bolagets tekniska problem med 737 Max ledde till att bolagets vd lämnade sitt uppdrag. Under månaden har Global Security Fund minskat allokeringen till Boeing till nära 0. Det finns mycket substans och kvalitet i Boeing och vi förväntar oss att bolaget kommer vända situationen, men vi bedömer att det i dagsläget finns andra investeringar som erbjuder bättre möjligheter till mindre risk. Textron, General Dynamics, Flir och Booz Allen Hamilton presterade alla negativt under månaden.

Efter ett starkt år handlas nu världens aktiemarknader återigen till höga multiplar. Börserna kan fortsätta handla till dessa höga nivåer, eller även högre, men det är tydligt att värderingarna bygger på en tro om en fortsatt stark tillväxt. Vår uppfattning är marknaden i dagsläget inte har prisat in de geopolitiska risker som finns och att dessa risker kan komma att få påverka tillväxten negativt. Om marknadens syn på risk ändras kan detta spela ut under en kort period. Hur motståndskraftig är din portfölj?