Månadsbrev augusti 2020

Månadsbrev augusti 2020

Sedan aktiemarknadensvändpunkt i mars har mönstret varit detsamma– teknikbolag agerar draglok och många bolag handlas till en värdering som man inte trodde var möjlig vid årets ingång – och det innan Coronakrisen. Att sätta prisrörelsen i perspektiv – den 31 augusti var Apples börsvärde på väg att överträffa hela börsvärdet i Russell 2000-indexet, som omfattar 2000 små kapitaliserade aktier i USA. 18 månader tidigare var Apple drygt 30 procent av detta värde.

Augusti blev en bra månad för Global Security Fund som avkastade 2,3 procent. Dollarn försvagades med 1,5 procent mot den svenska kronan. Det är femte månaden i rad som dollarn handlas ner mot kronan och den handlas nu 17 procent lägre jämfört med mars.

Valutaförändringar har haft stor inverkan på fondavkastningen, men från ett bolagsperspektiv kan vi med glädje konstatera att merparten av fondens innehav under juli och augusti har rapporterat starkare än förväntat och i det hela ser den framtida tillväxten positiv ut. Som exempel kan nämnas Textron. Bolaget producerar det kommersiella Cessna- och Beechcraft-flygplanet, och har även en stor verksamhet inom försvaretområdet, vilket har bidraget till att dämpa effekterna av COVID-krisen. Under augusti var aktien upp knappt 13 procent efter det att marknaden fick smälta julis rapport där resultaten inte alls var så negativa som marknaden förväntat sig. CACI, en cybersäkerhetsaktör, var näst bäst presterande aktie under augusti månad, upp 12,7 procent efter att ha rapporterat ett bättre resultat än förväntat under augusti. Honeywell, det mer traditionella försvars- och rymdföretaget, ökade med 11,5 procent under augusti. Bolaget kommer ingå i Dow Jones indexet från och med 31 augusti.

Crowdstrike är fortfarande fondens största innehav och ökade med 11,1 procent under augusti och utökadeårets uppgång till 152,1 procent. När fonden köpte in sig i bolaget i mars, på 32,16 dollar, kunde vi inte föreställa oss att företagets kurs fem månader senare skulle vara över 230 procent högre. Företaget har fantastiska framtidsutsikter och intresset för aktien bäddar för ytterligare uppgångar, dock kan vi konstatera att marknadsvolatiliteten för många tillväxtaktier är extrem. Microsoft och NortonLifeLock ökade båda med 10,3 procent under månaden.

Det var inte så många förlorare under augusti, men Huntington Ingalls Industries var den sämst presterande aktien och backade 12,2 procent efter det att bolaget rapporterat svagare än förväntat. Försvarsteknikbolaget Flir backade med 11 procent trots att bolaget rapporterade betydligt starkare resultat tack vare kostnadsbesparingar. Saab backade med 7,5 procent efter det att bolaget ökade med 20,9 procent i juli. Norska Kongsberg Gruppen backade med 5,7 procent men en starkare norsk krona bidrog till att minska förlusten. Cyberjätten Leidos minskade med 4,9 procent.

Den enorma skillnaden mellan så kallad värde- och tillväxtaktier ligger idag på en nivå som vi senast såg under tech-bubblan. Att tillväxtaktier prisas till allt högre nivåer utan substans till bolagets underliggande värde kan indikera en bubbla vilket gör värdebolag med lönsamma företagsmodeller attraktiva. Företag inom säkerhetsbranschen passar i många fall under denna värdedefinition och utsikterna för industrin ser väldigt bra ut. Flertalet av bolagen fonden har investerat i har långa statliga kontrakt, vilket skapar trygga och långsiktiga intäkter. I en sämre konjunktur, där bl a konsumtion går ner, är det en trygghet att veta att det framtida kassaflödet inte påverkas. Vårt grundcase är intakt. Mot bakgrund av den geopolitiska situationen i världen kommer investeringar i global säkerhet fortsätta. Vår uppfattning är att global säkerhet erbjuder en god möjlighet for framtida avkastning och en utmärkt diversifiering när gapet mellan värde och tillväxt sannolikt konvergerar framöver.

Du kan ladda ned rapporten här