Likviditetens betydelse för framgångsrik high yield förvaltning

Likviditetens betydelse för framgångsrik high yield förvaltning

Finserve Nordic bjöd in till ett webbinarium på temat high yield förvaltning.

Medverkande var Kreditfondens chefsförvaltare Fredrik Sjöstrand och Sean George, förvaltare av kredithedgefonden Hamiltonian GCO.

Webbinariet berörde likviditetens betydelse för framgångsrik kreditförvaltning, med särskilt fokus på high yield segmentet. Under webbinariet  ställdes den likvida förvaltningen mot den mer illikvida. Vi diskuterade även vad som egentligen hände på den nordiska kreditmarknaden när pandemin bröt ut i mars då många räntefonder tvingades stänga för uttag. Var det en exceptionell händelse eller fungerar inte marknaden optimalt?