Juni: Stark månad för Global Security Fund – cybersäkerhetssektorn presterar bäst

Juni: Stark månad för Global Security Fund – cybersäkerhetssektorn presterar bäst

Det var en stark månad för Global Security Fund som var upp 3,1 procent respektive 3,2 procent för andelsklassarna R och S. Återigen med tekniksektorn i spetsen så var det tillväxtaktier som gynnades av den sjunkande långräntan som hittade tillbaka till sin nedgående trend. En svag dollar har länge agerat som motvind för fondens avkastning men starka ekonomiska siffror i USA har nu gett stöd till den svaga dollarn vi sett under ett tag och detta gynnade fonden betydligt med över 3,2 procent.

Cybersäkerhetsallokeringarna presterade bäst i juni med Crowdstrike i spetsen. Bolaget rapporterade den 14 juni och slog försäljning och vinstförväntningarna. Bolaget har länge varit en av fondens största innehav som har gynnats av den rusande aktiekursen. Efter en lugn start på året där vi såg priskonsolidering i första kvartalet så var bolaget upp över 35 procent i dst andra kvartalet. Trots den höga värderingen så tror vi att bolaget är väl positionerat. Bolagets aktiekurs var upp 16.9 procent för månaden med ett bidrag om 0.9 procent till fonden.

Cybersäkerhetsbolaget inom nätverkssegmentet Fortinet fortsätter att leverera och är upp över 67 procent för året. Bolaget är starkt fundamentalt och även efter årets starka prisuppgång så kan det finnas mer uppsida på värderingen. Bolaget var upp 14,6 procent för månaden med ett bidrag om 0,8 procent.

Microsofts prisuppgång fortsätter efter en kortvarig konsolidering. Bolaget gynnar av den starka cybersäkerhetstrenden med en ökad efterfrågan på molntjänster. Bolaget var upp 13,2 procent för månaden med ett bidrag om 0,6 procent.

Palo Alto Networks är ett annat cybersäkerhetsbolag inom nätverkssegmentet som presterade starkt i juni. Till skillnad mot Fortinet så har Bolaget satsat aggressivt på oorganisk tillväxt med förvärv av mindre bolag. Bolaget har en bredare koncern än Fortinet och satsar även på molntjänster som är en betydligt mindre andel av bolagets inkomster. Bolaget var upp 6,4 procent för månaden med ett bidrag om 0,16 procent.

Cybersäkerhetsbolaget FireEye var ned 6,2 procent för månaden med ett negativt bidrag om 0.25 procent. FireEye har länge jobbat med sin marknadsstrategi och meddelade i juni att bolaget kommer dela upp koncernen där nätverk, mejl och molnsäkerhetsprodukter kommer säljas till private equity bolaget Symphony Technology Group för usd 1,2 miljarder medan cyber forensic (cyberutredning) kommer ingå i ett nytt bolag, Mandiant Solutions. Även namnet FireEye kommer överlåtas. Bolaget har haft stor igenomgång med sina cyberutredningar som var först att upptäcka Solarwinds cyberbrottet och även om marknadens reaktion till nyheterna var negativt så kommer detta ge en tydlig nisch till bolaget.

Saab var ned 6,6 procent för maj månad vilket resulterade med ett negativt bidrag om 0,18 procent. Bolagets aktiekursutveckling fortsätter vara svag och från ett relativt perspektiv, billigt. Bolaget har väckt intresse hos det globala investeringsbolaget Alliance Bernstein som har nu flaggat för att det äger över 5 procent i bolaget.

Andra bolag med negativ kursutveckling i maj var Boeing, Honeywell och Raytheon som var ned 2,7 procent, 2,6 procent och 0,8 procent med ett respektive bidrag om 0,08 procent, 0,04 procent och 0,02 procent.

Slutsatsen av NATO mötet är en starkare allians samtidigt som man vill släppa in flera länder. Cybersäkerhet fortsätter vara ett viktigt fokusområde samtidigt som uppgradering av det traditionella säkerhetsområdet och rymdinvesteringar.

Den Europeiska Unionen meddelande den 22 juni att tillsammans med European Space Agency kommer det investeras EUR 9 miljarder i nya program som organisationen har flaggat som nödvändiga om man vill nå de gröna målen.

Läs hela rapporten här.