Juni 2022 Månadsuppdatering

Juni 2022 Månadsuppdatering

Mycket taktisk handel de senaste två veckorna på grund av 1H ombalansering av index och förvaltarportföljer. De underliggande oron är dock desamma men nu har likviditet och företagets hållbarhet lagts till. Att samla in pengar har nu verkligen blivit ett problem även på de offentliga marknaderna. Så företag som är beroende av tillgång till likviditet för att växa kommer att kämpa.

“Consumer-spending” i alla segment har sett en nedåtgående trend under 2022. Specifikt i maj sjönk “spending” med 19 % jämfört med för ett år sedan och detta är den lägsta månadskostnad som branschen har uppnått sedan februari 2020.Gaming detta kvartal är väldigt kall och eftersom konsumenternas utgifter fortsätter att minska, och när semestertider närmar sig samt effekterna efter alla restriktioner, kan det vara så att folk prioritera att spendera pengar på aktiviteter utomhus. Ovanpå det brukar sommaren vara en lugnare period med brist på släpp. Förra året ökade spending för alla segment med 18 % samma period, trots bristen på releaser. 

Sammantaget, sammanfattande NPD-siffror, prognoser, brist på releaser så tror vi att nästa kvartal kommer att bli mycket svagt inom spel och det kan även vara svårt att nå försäljningsmål främst på grund av post-covid-effekterna och bristen på releaser denna period.

Läs mer på GP Bullhound, Finserve Global Esports Fund – Premium (fundpeak.com)