Juli 2022 Månadsuppdatering

Juli 2022 Månadsuppdatering

Resorna är tillbaka och konsumenternas efterfrågan här är stark. Airbnb, Booking och Expedia rapporterade alla en ganska solid efterfrågan för kvartalet och både Airbnb och Booking spårning över 2019 års nivåer. Medan efter två extraordinära år är det svårt att identifiera ännu en ny normal tillväxttakt.
Med detta har gaming fortsatt påverkas av post-covid effekter då gaming minskade med 13% i USA under 2Q . Vi har vidare sett ett antal resultatrapporter och som väntat har vi sett en nedgång i net bookings. Nedgången vi har sett jämfört med för ett år sedan är inte ovanlig, med tanke på pandemins enorma effekt på spel förra året, eftersom fler människor stannade inne och spelade mer. Nu när saker och ting har lossnat något har spel mer konkurrens.

Läs mer på GP Bullhound, Finserve Global Esports Fund – Premium (fundpeak.com)