Intervju med fondens förvaltare

Intervju med fondens förvaltare

Global säkerhet – omvärldsläget skapar glödhet investeringstrend

I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har försvarsanslag runtom i världen höjts. Det har skapat förväntningar om stigande orderingång, högre omsättning och stigande vinster för bolag inom försvarsindustri och cybersäkerhet. Joakim Agerback, förvaltare av den globala säkerhetsfonden Finserve Global Security Fund, menar att uppvärderingen bara är i sin linda och att större effekter är att vänta särskilt om spänningar mellan Kina och USA tilltar.

”Bolag inom försvar och cybersäkerhet har såklart gynnats till följd av konflikten i Ukraina, men att dessa bolag skulle öka i värdering såg vi bara som en tidsfråga. Vi tycker många bolag i branschen ser fortsatt attraktivt värderade ut sett till globala geopolitiska läget. Vi är övertygade om sektorn kommer vara en vinnare på sikt”, säger Joakim.

Ökade försvarsanslag – en värdedrivare på sikt

Enligt förvaltaren är det tydligt att ökade försvarsanslag blivit en direkt konsekvens av invasionen, samtidigt är det fortfarande endast 8 av 30 Natoländer som når upp till målet 2024 om att lägga två procent av BNP på försvarsutgifter.

“Vi kommer se många länder inom Nato skynda på utvecklingen mot tvåprocentsmålet. Även Sverige har uttryckt att man ska nå dit så fort det är ‘praktiskt möjligt’. Detta kommer kräva enorma investeringar i försvarsmateriel”, säger Joakim som samtidigt betonar att effekten av detta kommer löpande över tid reflekteras i portföljbolagens resultat och kassaflöden.”

“Man måste se dessa trender i ett längre perspektiv, beställningar som läggs nu kommer i många fall inte levereras förrän om två till fem år och påverkar således inte kassaflödet kortsiktigt. Däremot ser man redan att orderböckerna fylls på och bolagen kommer att få fler långa och lönsamma affärsrelationer.”

Cybersäkerhet – enorm tillväxtpotential

Det område som Joakim pekar ut som kortsiktigt intressant är cybersäkerhet.

“Inom cyber är det sannolikt att stater kommer agera snabbare för att säkra ett fullgott försvar. God cybersäkerhet har i takt med den fortsatta digitaliseringen blivit alltmer vitalt för ett välfungerande och tryggt samhälle.”

”Industrins omsättning förväntas växa med 13 procent i årstakt mellan 2022 och 2027 och uppskattas närma sig 300 miljarder dollar vid denna periods slut”, säger förvaltaren.

Blandning av trygghet och tillväxt

I Global Security Fund blandas traditionella försvarsbolag som Lockheed Martin, Northrop Grumman och L3 Harris med renodlade tillväxtbolag inom cyber som Crowdstrike, det menar Joakim ger en bra balans mellan trygghet och tillväxt, där det gemensamma temat är säkerhet. I portföljen finns även bolag med exponering mot infrastruktur i rymden som redan idag är en essentiell del av samhällets digitala infrastruktur och som förvaltaren menar bara kommer öka i betydelse.

“Via fonden får man exponering mot en välbalanserad portfölj av trygga bolag med stabila kassaflöden och långa statliga kontrakt, kombinerat med den tillväxtpotential som cybersäkerhet och rymd bidrar med. Dessutom får man ett inbyggt skydd mot geopolitisk risk.”

“De senaste 20 åren har försvars- och säkerhetsindustrin varit underinvesterad, bland annat på grund av budgetbegränsningar och allmän opinion, men pendeln har svängt och säkerhet kommer att prioriteras både av företag men främst stater. Många har insett att försvarsindustri behövs för att vi ska kunna nå FN:s mål om fredliga och inkluderande samhällen.”