HedgeNordic släpper industrirapport för 2019

HedgeNordic släpper industrirapport för 2019

Utan tvekan var 2018 ett dåligt år för de flesta nordiska hedgefonder. Trots det lyckades en tredjedel av hedgefondinvesterare träffa rätt och sluta på plus. Kreditfonden levererar fortfarande bäst avkastning till lägst volatilitet på svenska marknaden.

Läs mer i rapportens inledning och mer specifikt på sidorna 38-41 (20-21 i uppslaget).

https://hedgenordic.com/wp-content/uploads/2019/03/HNIR_2019.pdf#page=20