Global Security Fund månadsrapport – september 2023

Global Security Fund månadsrapport – september 2023

Under september noterade fonden en nedgång på 5,3 procent.

Fonden har fortfarande störst exponering mot den amerikanska aktiemarknaden där det var ett negativt sentiment och kraftigt negativa rörelser på marknaden under månaden.

Den 15 september började amerikanska långräntor gå upp kraftigt efter att FED börjat kommunicera att räntenivån kommer att vara ”Higher for Longer”. Det upprepades vid FED:s presskonferens den 20 september och dessutom togs två tidigare kommunicerade sänkningar bort nästa år. I realiteten höjde FED långräntorna i stället för att höja styrräntan.. FED ser oroande på starka jobbdata och att tillväxten överträffat förväntningar. Den amerikanska ekonomin är motståndskraftig och FED oroar sig för att inflationen biter sig fast som följd.

Rädslan för stigande räntor påverkade den amerikanska marknaden i stor utsträckning under september och fick också global påverkan. Följden blev att samtliga sektorer, utom energi, gick ner med mellan 3 % och 7,5 % i USA under månaden. I fonden visade endast fyra innehav positiv avkastning. Det svåra aktieklimatet under september tydliggörs av nedan relevanta jämförelseindex. Det är dels breda aktiemarknadsindex, dels index för fondens utvalda segment; försvar och cybersäkerhet.

Global Security Fund -5,31%
MSCI World TR -3,56%
MSCI World IT TR -6,27%
Nasdaq -5,51%
OMXS30 -1,28%
iShares US Aerospace & Defence ETF -8,78%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF -4,56%

 

​De innehav som var upp för månaden var Crowdstrike (2,67 %), Northrop Grumman (1,64 %), Intel (1,17 %) och Kongsberggruppen (0,09 %). Det största negativa bidragen var Raytheon (-16,35 %), Boeing (-14,44 %), Science Applications (-10,30 %). Raytheon och Boeing är ner delvis för att förväntningarna på kommersiellt flyg och efterfrågan gått ner.

Stigande geopolitisk oro motiverar högre värdering för försvarsbolag
Den eskalerande konflikten i Mellanöstern har återigen fått försvarsbolag att hamna i fokus hos investerare. Som en direkt konsekvens av Hamas attack mot Israel steg underleverantörer till försvarsindustrin kraftigt under inledningen av oktober. Det följer dock på en generellt svag period för dessa bolags aktier, där värderingarna knappast ser utmanande ut om man ser det från ett historiskt perspektiv.

De större försvarsbolagen i USA handlas till cirka 14 gånger den förväntade vinsten för 2024, vilket är lägre än det historiska genomsnittet som legat på cirka 17 gånger. Som förvaltare tycker vi inte att det speglar möjligheterna i sektorn. Den långsiktiga trenden går mot ökade försvarsanslag och investeringar i sektorn. Den oro som vi tidigare sett i Ukraina och nu i Israel talar definitivt för att den trenden är intakt. Det borde således vara mer rimligt att dessa bolag handlas till en premie jämfört med historiska genomsnitt.

En investering i försvarssektorn ska dock inte ses som en investering i mänskligt lidande, snarare som ett sätt att bidra till att samhällen proaktivt kan bygga ett hållbart samhälle, Ett väl fungerande försvar är avgörande i detta sammanhang.

Läs mer