Global Security Fund månadsrapport – maj 2024

Global Security Fund månadsrapport – maj 2024

Stark uppgång i europeiska försvarsbolag skapade 2,44 % avkastning i fonden för månaden. Fonden är nu upp 22,90 % för året. Främst gick SAAB (15,37 %) och Kongsberggruppen (14,69 %). Även nya innehav som Babcock International (11,43 %) och Rolls Royce (9,76 %) presterade bra.

Hela sektorn har gått väldigt starkt de senaste åren samtidigt som aktiemarknaden har präglats av hög risk. När hela Europa så tydligt sluter upp bakom Ukraina är det förvånande att vi privatpersoner inte ska kunna få möjlighet att investera i sektorn i våra tjänstepensioner.

Europeiska försvarsbolag präglas fortsatt av hög volatilitet men samtidigt av goda utsikter genom ökade försvarsanslag och utökade samarbeten mellan europeiska länder. I maj skedde ett t ex ett nordiskt toppmöte i Stockholm, ledd av statsminister Ulf Kristersson, diskuterade regeringscheferna från de nordiska länderna och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz om nordisk konkurrenskraft och säkerhet. De undertecknade en gemensam deklaration för att främja framväxande teknologier och gröna omställningar, samt för att stärka investeringar i försvarsindustrin.

Försvarsmakten har lämnat in sitt budgetunderlag för 2025, med fokus på att stärka brigader, luftvärnsförmåga och utbildning för värnpliktiga och officerare. Planen inkluderar också ökad interoperabilitet med NATO och förbättrad förmåga att hantera obemannade farkoster. Överbefälhavare Micael Bydén betonar behovet av hög flexibilitet i planeringen för att möta omvärldens utveckling och osäkerheter kring personalrekrytering och materielanskaffning.

Stödet till Ukraina har gått för långsamt och har haft för låga ambitioner. Kaja Kallas, Estlands premiärminister uttryckte det förtjänstfullt i Aktuellt den 6 juni. Europas strategi måste vara att vinna kriget och visa styrka och avskräckande förmåga, för att det är det enda språket Ryssland förstår. Att bara försvara Ukraina för att de inte ska förlora är ingen lyckosam strategi. Signalvärdet är också oerhört viktigt inte bara mot Ryssland men även mot Kina, Iran och Nordkorea. Det här är länder som vill upprätta intressesfärer där de kan förtrycka kringliggande mindre länder. De namngivna länderna stöttar Ryssland ekonomiskt och med material och EU bör vara hårdare mot framför allt Kina. EU är en viktig handelspartner för Kina, större än USA men Europa minskar löpande i betydelse och dess förutsättning för att ställa krav.

EU-ländernas ekonomier tillsammans tio gånger större än Ryssland ekonomi. Även Nordens samlande ekonomier är större än Ryssland. Stödet från Europa behöver komma nu och mer omfattande. Det amerikanska stödpaketet till Ukraina har dessutom ökat pressen på Europa ytterligare både formellt och informellt om att Europa behöver ta ett tydligare ansvar för säkerhet och fred i Europa. Det spekuleras i att en vinst för Trump kan bli negativt för försvarssektorn och för Europa. Trump har kommit med ett par populistiska och uppseendeväckande uttalen kring hur han vill minska stödet till Europa och Ukraina och potentiellt dra tillbaka USA något på den världspolitiska scenen.

Oavsett utfall finns en konsensus i amerikanska Kongressen om att Europa måste ta ett större ansvar för Europa, särskilt då USA behöver lägga stora resurser på relationen och med Kina och nu också Mellanöstern. Det här positivt för europeiska försvarsbolag över tid och viktigt för fonden som har fortsatt mer än 50 % exponering mot europeiska försvarsbolag.

Cybersäkerhet hade en svag månad och fonden har en låg vikt nu mot sektorn och ligger på 15 % per 31 maj. Fonden anser att nuvarande vikt är lämpligt givet marknadsläget, men ser goda utsikter för sektorn med hög tillväxttakt och stor efterfrågan baserat på den geopolitiska omvärldsbilden.

Läs mer