Global Security Fund månadsrapport – maj 2023

Global Security Fund månadsrapport – maj 2023

Global Security Fund var upp 2,5 % för månaden efter starka bidrag från cybersäkerhetssektorn som gynnas av AI-trenden. Cybersäkerhetssektorn och särskilt tillväxtbolag inom sektorn präglas av hög volatilitet sett till tillväxtförändringar, förutsättningar för lönsamhet, marknadsandelar och påverkan av recession och räntenivåer. Palo Alto är det bolag som utvecklats starkast för året upp 60 % tillsammans med Crowdstrike 43 % och Fortinet 41 %.

Försvarsbolag har haft en negativ utveckling under maj månad och har präglats av osäkerheten kring skuldtaket i USA och det faktum att USA var nära att vara insolvent under en period, även om det samtidigt endast fungerade som en uppenbar och nyttig deadline för att nå en överenskommelse mellan demokrater och republikaner. Överenskommelsen betyder att budgeten hålls intakt på samma nivå men att försvarsutgifterna tillåts öka. Försvarsindustrin beskrivs också som den stora vinnaren i budgetuppgörelsen och det är tydligt i hur försvarsbudgeten formuleras och motiveras att den är ett direkt svar mot den upprustning Kina gör och deras agerande på den geopolitisk arenan och då framför allt i sydkinesiska havet.

I en tid där omvärlden har höga förväntningar på att USA ska ta en tydlig roll i världspolitik och säkerhetsordning är det en viktig signal att USA ökar försvarsanslagen och positivt för amerikanska försvarsbolag. Positivt för bolagen och fonden är också att Japan och Sydkorea ökar sina försvarsanslag. Deras import sker huvudsakligen från USA så vi förväntar oss att positioner i amerikanska försvarsbolag kommer att präglas av god tillväxt och positiv guidance framåt.

Fondens sammansättning av försvar, rymd och cybersäkerhet tror vi är en bra sammansättning även framledes. Cybersäkerhet kommer att vara viktig både för den förändra säkerhetsordningen och att tidigare respekterade gränser suddas ut och antal angrepp, industrispionage och sabotage bara kommer att öka. Samtidigt finns recessionsförväntningar och oro på marknaden och då kan Tech som sektor påverkas och även dra med sig med sig cybersäkerhet som följd. Den långsiktiga trenden i cybersäkerhet bedömer vi odiskutabel och något investerare bör vara positionerade emot över tid. Det är tydligt att cybersäkerhet också har en naturlig och viktig del i AI-utveckling och implementering för skalbarhet och effekt.

Försvar är en sektor som står ut som är mer motståndskraftig mot recession och inflation och med en stark uppgång i Tech 2023, men särskilt explosiv inom AI och The Seven behöver investerare sannolikt vara beredd på en rekyl i utvecklingen. Det som drivit avkastningen för S&P500 för året har varit Apple, Alphabet (Google), Meta Platforms (Facebook), Microsoft Corp, NVIDIA Corp, Amazon, och Tesla. Geopolitisk risk är normalt sett negativt för aktiemarknaden men positivt för försvarssektorn.

Fonden har sedan 1 januari 2023 sänkt sina avgifter vilket kommer att synas på plattformar som Nordnet och Avanza inom kort. Fonden arbetar hårt för att sänka avgifterna ytterligare dels genom volymtillväxt, dels att fondbolaget fortsätter ta betydande del av kostnaderna. Lägre kostnader kommer att gynna avkastningsförväntan framåt också.

Fonden lämnar nu in ansökan om att kategoriseras som en ljusgrön fond, artikel 8 och arbetar redan sedan tid tillbaka efter de regelverken i analys, transparens och riskhantering avseende hållbarhetsrisker. En kategorisering som artikel 8 fond tror vi kommer att öka intresset ytterligare för fonden och leda till volymtillväxt och på så vis även sänka kostnader.

Fonden har fler spännande nyheter på gång och kommer att kommunicera ut dem löpande varefter det blir klart.

Läs mer