Global Security Fund månadsrapport – februari 2023

Global Security Fund månadsrapport – februari 2023

Fonden var upp 2 % under månaden vilket är positivt sett till att aktiemarknaden i USA Nasdaq var ned 1 % och MSCI World TR också var ned 1,5%. SAAB står ut med smått osannolika 41 % avkastning under februari. Det är positivt att se att fondens innehav i cybersäkerhet, däribland Palo Alto och Fortinet, avkastat väl. På nedsidan stod Boeing och Honeywell som båda var kraftigt negativa under månaden.

Trots en väldigt stark start på året med ett reboundrally påmindes vi under februari om att inflationsproblemet kvarstår och som följd hökaktiga centralbanker som vill agera kraftfullt mot inflationen. Det fick den amerikanska aktiemarknaden att falla samtidigt som den svenska aktiemarknaden stod emot bättre. Inflationsdatan visade sig, något överraskande, vara mer ihållande än förväntat och även om inflationen är på väg ned är det en ordentlig utmaning att få ner inflationen i USA, Europa och Sverige. Det ledde till att FED, ECB och Riksbanken höjde räntan och guidade dessutom om nya höjningar. Långräntorna steg som följd på internationell basis vilket gav oro på marknaden.

Räntehöjningarna påverkar också förutsättningarna för företag samtidigt som effekterna av tidigare höjningar sannolikt inte till fullo slagit till och absorberats. Det ställer också frågor om en mjuklandning i USA och Europa fortfarande är ett troligt scenario. Trots att bolag övervägande, både i Sverige och USA, guidats ner har bolagens aktiekurser stått emot väl. Det ställer förstås frågor om värderingarna.

Geopolitisk risk står ut som det som tydligt präglat marknaderna i februari,vilket ger upphov till oro framåt.

Under februari meddelade Ryssland att de pausar kärnvapenavtalet med USA avseende tillgång till kontroller. Även om det är retorik och politik i agerandet så är det en tydlig indikator på det försämrade säkerhetspolitiska läget.

Spänningarna mellan Kina och USA har tydligt förändras efter konflikten med ballong-farkosterna och tonläget har höjts smellan ländernas representanter. Kina vill göra tydligt att landet har samma dignitet och vikt som USA globalt.

Trots fortsatt och utökat stöd från väst till Ukraina ser vi ingen kortsiktig fredlig lösning inom räckhåll. Kompententa bedömare ser inte att det finns förutsättning för fredsförhandlingar just nu och framför allt Kinas, och i viss mån även Indiens, förhållningssätt till konflikten är bekymmersamt och gör att Ryssland fortfarande fungerar ekonomiskt. Det har blivit tydligt att alla stormakter direkt eller indirekt nu är involverad i konflikten i Ukraina.

Hur påverkar det här fonden?

Kinas upprustning kommer att mötas av behov av upprustning i USA, men kanske även hos de övriga länderna i Quad.

Vi ser ingen kortsiktig lösning på konflikten i Ukraina utan snarare Ryssland som en helt separerad pariastat från Europa vilket gör att det säkerhetspolitiska läget förblir förhöjt under lång tid. Det kommer ställas krav på ytterligare investeringar i försvar. Vid sidan om behandlade konfliktområden är detspända lägen mellan Indien och Pakistan samt Indien och Kina. Diplomatiska processer ska givetvis fortgå och samarbeten främst kring klimatfrågan är oerhört viktiga men de kommer inte påverka behovet av investeringar i försvar.

Det är tydligt att investeringar i försvar är oundvikliga och fonden erbjuder ett bra skydd för investerare i en trend som annars är klart negativ för aktiemarknaden.

Vilka bolag står då på tur, vi känner oss bra positionerade i amerikanska bolag i både försvar, rymd och cybersäkerhet men vill öka exponeringen mot Europa och kanske även fler länder internationellt. Ett aktivt arbete med fondens analytiker, expertråd och fondens breda nätverk och tillgång till säkerpolitisk kompetens arbetar med att hitta rätt bolag i Europa för att ge fondens investerare rätt exponering mot dessa trender.

Även om vi går emot en mörkare tid globalt och säkerhetspolitiskt står det klart att investeringar i försvar är något ansvarsfullt och proaktivt för att inte konflikter ska realiseras. Vidare är det viktigt att skydda västerländska demokratier och deras centrala position i världspolitiken inte minst för att på ett realistiskt sätt hantera och  klara av FN:s globala mål för hållbarhet.

Läs mer