Global Security Fund månadsrapport – december 2023

Global Security Fund månadsrapport – december 2023

Finserve Global Security Fund avkastade 2,85 % under december och var upp 13 % under 2023. Fonden har avkastat mer än 10 % per år de sista tre åren. Det är svårt att hitta tillgångsslag och fonder som lyckats med det under de här tre volatila åren.

I år har inte amerikanska försvarsbolag gått så starkt men i samband med att europeiska försvarsbolag gått starkt och cybersäkerhetssektorn varit urstark, och stått för en kraftig återhämtning, har fonden avkastat väl. Under 2022 och första halvåret 2023 har den geopolitiska risken varit fokuserad främst på Ukraina och med oro för utvecklingen i Taiwan, men vi ser nu hur de geopolitiska riskerna sprider sig,nu även till Mellanöstern och Indo Pacific. Amerikanska generaler går redan ut och varnar för att det amerikanska försvaret inte har kapacitet för att ha tillräcklig närvaro i både Europa, Mellanöstern och Indo Pacific-regionen. Både sett till export och sett till egna försvarsanslag kommer amerikanska försvarsbolag vara väl positionerade mot globala ökade försvarsanslag.

Fonden har en grundläggande fördel genom att allokera till megatrender, det vill säga tillväxt som är starkare än marknaden som helhet. Trenderna har varit funnits länge, men vi ser det nu än tydligare genom ökad geopolitisk risk. Det är en långsiktig strukturell trend främst mot bakgrund av att regionala totalitära regimer utmanar den regelstyrda demokratiska världen och nuvarande världsordning. Riktningen är tydlig över tid, större försvarsanslag krävs i väst och det omfattar totalförsvaret och infrastruktur där cybersäkerhet och rymd är centrala.

Kompositionen i portföljen gör att vi kan dra nytta av både tillväxt och värde och oavsett avkastningen dem emellan så är hela portföljen exponerad mot megatrender som vi tror är aktuella för åtminstone ett decennium framåt, troligen ännu längre. 2023 blev ett år med stark återhämtning för NASDAQ, där NASDAQ 100 hade sitt bästa år sedan 1999. Fondens bäst presterande innehav för året var NASDAQ-noterade Crowdstrike,+142 %, och Palo Alto, +111 %, båda marknadsledande inom cybersäkerhet. Svagast utveckling hade RTX (tidigare Raytheon) och Northrop Grumman,minus 16 % respektive 14 %.

Båda bolagen är dock väl positionerade framåt och är bland de bolagen som mottar flest ordrar där t ex RTX luftvärnssystem Patriot efterfrågas brett och i stora volymer, däribland från Japan. Financial Times rapporterade i dagarna att ordrarna strömmar in i en takt som är ojämförlig i modern tid. I artikeln nämns också brittiska BAE Systems som fonden har en nyckelposition i. BAE Systems är ägare till många svenska försvarsbolag, däribland Hägglunds och Bofors.

De starka förutsättningarna för försvarsbolagen ligger framför oss och inte bakom oss, likaså möjligheterna för oss investerare

Utsikter för Försvarssektorn inför 2024
Det kan vara lätt att andas ut efter att globala aktiemarknader har avslutat med ett riktigt rally efter det duvaktiga räntebeskedet från FED i december. Vi hade ett utmanande Q3 bakom oss och en lång period av hög inflation och osäkerhet kring konjunkturutveckling och risker för recession på global nivå. Får vi nu negativa signaler och t ex att inflationen kommer tillbaka kan det snabbt bli en ny prisjustering neråt i aktiemarknaden.

Det råder koncensus om att politik och geopolitik kommer få mycket större påverkan 2024 än 2023. Vi ser hur Huthirebeller på indirekt instruktion från Iran försöker störa den viktiga handelsleden i Röda havet som kan få stor påverkan på global handel och fördröjda leveranskedjor.

Vi har ett otroligt viktigt valår framför oss 2024 och framför allt i USA, då en Trump-seger kan få väldigt negativa effekter på global världsordning och även på demokratin i USA. Demokratins position är under tydlig press då mer än 50 % av världens befolkning går till val under året. Valländerna utgör samlat mer än 65 % av global BNP. De 8 mest befolkningsrika länderna går till val och de är absoluta nyckelländer såsom bland annat Indien, Indonesien, Brasilien och nämnda USA.

Att ta hänsyn till geopolitisk risk vid investeringar blir sannolikt en nyckel även 2024.

Läs mer