Global Security Fund månadsrapport – augusti 2023

Global Security Fund månadsrapport – augusti 2023

Trots semestrar i Europa och USA har augusti varit händelserik när det gäller makro, geopolitik, bolagsnyheter och rapporter.

Börsen har varit svagare under augusti och extra tydligt i Sverige som var ner nära 3 % medan MSCI-World TR var ner ca 1,8%. Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen har gått uppåt under månaden och varit klart över 4%. Det har påverkat och skapat oro på amerikanska aktiemarknaden och har särskilt påverkat teknologi- och tillväxtbolag negativt.

Fonden var ner 0,69% främst efter oro i cybersäkerhetssektorn och efterfrågan framåt. Det var framför allt Fortinet som drog ner förväntningar efter de lämnat svagare guidance framåt och som tog med sig sektorn neråt. Det fanns en fortsatt oro inför branschledade Palo Altos kvartalsrapport, särskilt då den beslutades att släppas en fredagkväll, vilket ledde till frågor om potentiellt negativa nyheter. Bolaget rapporterade dock väldigt starkt, med fortsatt stor efterfrågan och hög tillväxt. Det gjorde att sektorn som helhet återhämtade sig och framför allt bolaget själv gick upp efter en tids nedgång. Palo Alto återfinns i portföljen som största innehav i cybersäkerhetssektorn tillsammans med Microsoft och är det bolag som utvecklats starkast (+66 %) för året. Även fondens innehav i Crowdstrike rapporterade starkt i slutet av månaden. Det visar att sektorn fortsatt har stor efterfrågan och tillväxtpotential och det torde även finnas förutsättning för återhämtning i Fortinet då bolaget kanske drabbades väl hårt av svagare guidance och mer konservativ vy framåt.

Utvecklingen i amerikanska försvarsbolag håller tillbaka resultatet för fonden på helårsbasis men bolagen är fortsatt exponerad mot stora investeringar och höjd lönsamhet. En del av bolagen som Raytheon, Boeing och Lockheed Martin har dragits med problem i tillverkningen och försenade leveranser och där Raytheon gått ner som följd av komponentproblem i motorer för kommersiellt flyg. Fonden bedömer ändå problemen som begränsade och kortsiktiga och med goda utsikter framåt för bolagen torde de ha god utvecklingspotential.

De bolag som gick starkast under månaden var Cisco (+10 %) och Teledyne (+9 %) medan Fortinet (-22 %), Caci International (-6%) tyngde fonden mest. Inget av bolaget har särskilt stor vikt i portföljen. Rapportperioden får sammanfattas som positiv då bolagen och ekonomin visar motståndskraft och oron för sjunkande vinster och tillväxt inte materialiserats ännu. Även arbetsmarknaden, speciellt i USA, där fonden har störst exponering, visat sig motståndskraftig och stark. Arbetslösheten i USA steg till 3,8 % från 3,5 % föregående månad, samtidigt ökade arbetskraftsdeltagandet något. Löneökningarna var också avtagande i augusti vilket är viktigt för att inte tvinga FED att agera. Augustis jobbsiffror var som följd lagom positiva för börsen i att jobbmarknaden är fortsatt stark men det gav inte något ytterligare inflationstryck.

Det fanns en oro inför året att H1 2023 skulle bli svagt och vi skulle få en återhämtning H2 2023. Efter en stark börs H1 2023 kan vi i stället få det omvända med mer oro under H2 2023. Ur det perspektivet har fonden ändå en god position i att vara exponerad mot megatrender som uppvisar tillväxt. Vår avsikt är också att bidra med diversifiering mot ett geopolitiskt läge som är fortsätt ansträngt.

På den internationella scenen har USA:s handelsminister, Gina Raimondo, träffat sin kinesiska motsvarighet, Wang Wentao, och mötet har uppmärksammats sett till det spända förhållandet USA och Kina och diskussionen kring Decoupling, dvs att ekonomierna skulle försöka bortkopplas från varandra, åtminstone skulle USA helst undvika att handla med Kina i stor utsträckning. Världens största ekonomier har dock ett beroende av varandra och att minska handeln och beroendet av varandra behöver göras över tid om det ens ska vara en uttalad målsättning och strategi.

Biden har i sin utrikespolitiska agenda tydligt identifierat Kina som det största hotet mot USA och dess strategisk ställning. Då exportbegränsningar och förbud råder och diskussion kring detta skulle äga rum är följande uttalande intressant: ”The Commerce department will not discuss export control that relates to national security”. Det låter förstås förnuftigt men signalvärdet och budskapet är väl snarare att USA inte är beredda att ge Kina förutsättningar att stärka sin strategiska position och än mindre använda amerikanska halvledare för Kinas försvarsindustri. Avsikten här är nog främst att dämpa tongångarna och några större genombrott i övrigt kommer vi troligen inte se. USA bedöms ha en stark position i världens viktigaste bilaterala relation och det är sannolikt bra om det markeras och återspeglas i strategi trots tillfällig och kortsiktig oro.

Kinas långsiktiga strategi om ”tvåsidig cirkulation” är speglande för hur landet agerar. Kina har som mål att bli en konsumtionsekonomi och mindre beroende av export. Vidare vill Kina förädla egen produktion och bli en högteknologisk handelsmakt i stället för att försörja andras slutprodukter. Dessutom vill de förbättra innovation och nå högre nivåer av självförsörjning i nyckelområden. Slutligen avser de säkerställa tillgången till kritiska resurser, däribland naturresurser. Kina har en bit kvar och i försöket i att bli en självförsörjande konsumtionsekonomi är det därför naturligt att nu ställa krav på Kina i handelsrelationer och samarbeten, då Kina är beroende av export- och handelsrelationer. Dessa krav bör också EU ställa. Timingen är nog särskilt bra nu eftersom Kina befinner sig i en utsatt ekonomisk situation. EU har ett större beroende av Kina än vad USA har.
Kina deltar inte i pågående i G20-möte i New Delhi och anledningen bedöms vara Kinas och Indiens mer spända relation och konflikt kring anspråk på landområden länderna emellan. Det har att göra med tillgång till naturresurser som just listats. Indien uppvaktas nu också mer från väst och produktion i Kina har redan börjat flyttas från Kina till bland annat Indien. Putin deltar inte heller G20-mötet då han är internationellt efterlyst av internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Det som sammanfattats ovan är intressant för att det ger geopolitisk problematik och utmaningar som inte blir lösta på kort sikt. Det gör att det osäkra läget och agerandet från Ryssland och Kina kräver större investeringar i försvar, totalförsvar, rymd och cybersäkerhet. Det här är trender som är strukturella och kommer att hålla över lång tid och vara ledande eller åtminstone påverka makroekonomin som påverkar utvecklingen på våra aktiemarknader.

Läs mer