Global Security Fund månadsrapport – april 2024

Global Security Fund månadsrapport – april 2024

Finserve Global Security Fund noterade sin första månad under 2024 med negativ avkastning, – 1,15 % för april. Det efter ett första kvartal där fonden var upp 21,4 %. 

Under april har vi sett europeiska försvarsbolag präglats av högre volatilitet och där värderingar ifrågasatts. I bräschen för dessa var Goldman Sachs rapport om att europeiska försvarsbolag var värderade kring all time high och att ytterligare uppsida var begränsad. Rapporten fick europeiska försvarsbolag att falla initialt. Förvaltarna anser att det vore mycket märkligt om inte värderingarna vore kring all time high givet omvärldsläget och den massiva strukturella tillväxt vi ser. Det sker en löpande inprisning i takt med den starka tillväxten. Värderingsmultiplar blir höga i en sådan fas och med tillväxt och nuvarande consensusestimat sjunker de löpande. Vi ser samma fas i chip- och halvledarindustrin.  

SAAB var det bolag som påverkades mest av sektorns nedgång i april och där finns orostecken på tillräckliga marginaler. SAAB med flera bolag är tydliga med att de vill se en förutsägbar tillväxt för att kunna göra tillräckliga investeringar och trygga Europas försvarsindustri samt säkerhetsbehov. Det ligger i hela Europas intresse att ha en robust försvarsindustri med bolag som har förutsättningar att göra investeringar och skala upp produktion. Det kommer att gynna sektorns tillväxt och vinsttillväxt och när det sker strukturellt och över lång tid så det är relativt unikt och dessutom mycket gynnsamt för investerare. Försvarsbolagen återhämtade sig under månaden och norska Kongsberggruppen var upp 5,6 % för månaden. En sektor som fonden ökat i gradvis är Intelligence. Nyckelbolag i den sektorn är Caci International och Leidos, båda upp kring 7 % under månaden.  

Samtidigt har vi fått positiva nyheter om amerikanska stödpaket som lär följas av fler europeiska.  
Det amerikanska räntebeskedet och tillhörande presskonferens förmedlade att i USA får vi förvänta oss higher for longer och att räntesänkningar blir färre och flyttas framåt. Den amerikanska ekonomin visar sig fortsatt stark och det kan ge effekten att vi får en annorlunda ränteutveckling i Europa jämfört med USA.   

Den stora efterfrågan på fonden och sektorn som helhet har tydliggjorts av att fonden vuxit med över 100 % i AuM på kort tid.  

Finserve Global Security Fund I är Europas första investeringsfond inom försvar och cybersäkerhet för privat kapital. Det är också första försvarsfonden att få en artikel-8 klassificering. 

Försvar mötte Finans på Berns Salonger 

Finserve Global Security Fund arrangerade Försvar mötte Finans på Berns under Spartorgsdagen i samarbete med Försvarssektorn Nyheter. Förutom ett stort intresse och bra uppslutning finns nu en stor aptit på fler arrangemang. 

Vi planerar att hålla ett i slutet av augusti eller början av september så anmäl ditt intresse redan nu för kommande arrangement och vad du är mest intresserad att höra om.  

Läs mer