Global Security Fund månadsrapport – april 2023

Global Security Fund månadsrapport – april 2023

Fonden utvecklades negativt under april månad, -2,3 %, främst mot bakgrund av oro för svagare guidance framåt för IT-bolag och försvarsbolag. Bland negativa bidrag märktes Teledyne, Science Applications och SAAB som var ned nästan 9 %, men som fortfarande är den aktie med bäst årlig utveckling för fonden med en uppgång om 40 %.

Bland fondens cyberbolag har Microsoft haft en fortsatt stark utveckling med 6,58 % för månaden och 28 % för året. Bolaget har visat stark tillväxt både inom kärnprodukter och molntjänster och boomen kring AI gör att bolaget är väl positionerat. ChatGPT möjliggör för Microsoft att implementera AI i sin egen sökmotor Bing. Kan Microsoft utmana Google och vinna marknadsandelar inom digital marknadsföring finns stor potential för bolaget.

Cyberbolagen Zscaler, Crowdstrike och Cisco hade svag utveckling. Zscaler har visserligen återhämtat sig starkt under maj genom en omvänd vinstvarning för kvartalet och genom starkare guidance framåt.

Våra försvarsbolag, som främst är amerikanska, gynnas av att USA gått ut och höjt försvarsbudgeten för 2024 med tydligt uttryck att avsikten är att möta Kinas agerande och försvarssatsningar. Förutom missilsystem och att säkerhetsställa dominans i luftrum görs också stora investeringar i motståndskraft i vid bemärkelse. I budgeten ingår också satsningar tillsammans med Japan, Filipinerna och Australien. Vid sidan av en ökad upptrappning i Sydkinesiska havet är det intressant att följa Japans agerande som tidigare har begränsat försvarsanslag till 1 % av BNP. Nu har det uttalats att man ska nå 2 % av BNP men först 2027. Vilket dock många kritiker menar fortfarande är för lågt.

Centralbankerna har fortsatt höjt styrräntorna och även om kommunikationen förändrats har inget tydligt förmedlats kring när man kan tänkas börja med sänkningar. Vi har en fortsatt bankkris i USA och räntehöjningar kan göra ekonomin och konjunkturen väldigt bräcklig och kan vara det som gör att vi går in i en recession.

2023 har inletts starkt men man ska inte glömma att uppgången, åtminstone i USA, har letts av de sektorerna som förra året var ned mellan 30–40 % och att uppgången endast tagit in 25% – 50 % av de förlusterna. Fonden har både under 2022 och hittills under 2023 erbjudit diversifiering särskilt när volatiliteten stigit, och vid sidan om att över tid skapa stark riskjusterad avkastning är avsikten att fortsätta erbjuda en attraktiv diversifiering för investerare

Läs mer