Global Security Fund får hög avkastning från Cybersäkerhetssektorn

Global Security Fund får hög avkastning från Cybersäkerhetssektorn

Crowdstrike ett nyckelinnehav handlades upp 10 % efter rapport

Lönsamt tillväxtföretag med stark marknadsposition är precis vad investerare i hög grad söker idag. Vår temasektor och de främsta bolagen inom den har goda förutsättningar för hög tillväxt framåt.

CrowdStrike Holding har visat sig vara en stark aktör i det utmanande landskapet för cybersäkerhet. Trots makroekonomiska utmaningar har företaget visat imponerande tillväxt och finansiell stabilitet. Under Q3 2024 uppnådde CrowdStrike en betydande årlig tillväxt på 35 % i totalintäkter, vilket nådde 786,0 miljoner dollar. Denna tillväxt tillskrivs efterfrågan på deras AI-nativa Extended Detection and Response (XDR)-plattformar och deras affärserbjudande och strategi. Företagets nya årliga återkommande intäkter (Net New Annual Recurring Revenue, NNARR) ökade med 13 % jämfört med föregående år, vilket överträffade förväntningarna.

Trots vissa utmaningar och att uteblivna åtstramningar så bibehöll CrowdStrike sin vägledning för hela årets fria kassaflöde. Detta indikerar förtroende för företagets finansiella stabilitet och ledningens optimistiska synsätt och prognos framåt. CrowdStrike’s lönsamhet har nått nya höjder, och dess framgång inom affärsområdet för molnsäkerhet är anmärkningsvärd. Företaget har framgångsrikt ersatt andra leverantörer i ekosystemet för molnsäkerhet, vilket visas av en 45 % årlig ökning av kunder skyddade i molnet. Detta är i linje med fondens syn på konsolidering i sektorn och att de bolagen med bredast och bäst erbjudande är de som kommer ha förutsättning för fortsatt hög tillväxt.

Trots dessa framgångar står CrowdStrike inför fortsatta utmaningar på marknaden. Ledningens fokus för det kommande året verkar vara på att skala upp marknaden för att skapa hållbar tillväxt trots dessa utmaningar. Deras strategi inkluderar en balanserad inställning till tillväxt och lönsamhet, med ett fortsatt engagemang för innovation och operativ excellens.

Finansiellt har CrowdStrike visat en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 67,0 % under de senaste tre räkenskapsåren. Intäkterna förväntas öka med 35,6 % under detta räkenskapsår till 3,0 miljarder dollar och med 28,5 % nästa år till 3,9 miljarder dollar. EBIT-marginalen har också sett en betydande tillväxt. Företagets beroende av aktiebaserad ersättning (SBC), som står för 21,6 % av dess intäkter, är dock en oroande punkt.

CrowdStrike’s aktie handlas till ett betydande premie jämfört med S&P 500, med höga värderingsparametrar över olika finansiella parametrar. Med tanke på företagets starka tillväxt och lönsamhet finns det anledning till premien, och vi förväntar oss att värderingen kommer att sjunka och ge möjlighet till ytterligare stark aktiekursprestanda.

Fonden har fortsatt en positiv syn på bolaget och dess position.