Finserves kreditgarantiprogram från EIF utökas till att även omfatta Nordic Direct Lending Fund

Finserves kreditgarantiprogram från EIF utökas till att även omfatta Nordic Direct Lending Fund

Ytterligare en milstolpe hos Finserve Nordic AB är uppnådd!

Som vi kommunicerat tidigare så har Finserve Nordic AB erhållit ett kreditgarantiprogram på tre miljarder SEK från Europeiska Investeringsfonden för fonden Scandinavian Credit Fund I, som nu även är ljusgrön.

Nu står det klart att även Finserve Nordic ABs institutionella fond – Nordic Direct Lending Fund är godkänd för att ingå i garantiprogrammet. Det innebär att även i Nordic Direct Lending Fund har möjlighet att ge ut lån där det nominella beloppet är garanterat till 70% av European Investment Fund (EIF).

Nordic Direct Lending Fund kommer att lanseras våren 2022 och är en stängd AIF-fond som riktar sig mot institutionella investerare med fokus på nordiska krediter och kommer att vara ljusgrön. Fonden har som mål att ta in kapital upp till 5 Miljarder SEK med ett ”hard cap” på 7 Miljarder SEK. Fonden kommer att förvaltas av Finserve Nordic AB.

Se hela pressreleasen här: Pressrelease NDLF