Finserve Nordic AB rekryterar Stefan Skrimsjö som ny förvaltare för Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund AB (publ)

Finserve Nordic AB rekryterar Stefan Skrimsjö som ny förvaltare för Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund AB (publ)

Stefan Skrimsjö, med tidigare förflutet som bland annat förvaltare av Scandinavian Credit Fund I, rekryteras som ny ansvarig förvaltare av fonden samt av Nordic Factoring Fund.

Fondernas nuvarande förvaltare och vd, Fredrik Sjöstrand, kommer att på heltid arbeta med Riddargatan Förvaltning AB – det bolag som förvaltar realiserad pantsatt egendom inom ramen för Scandinavian Credit Fund I. I sin nya roll kommer Fredrik ansvara för utveckling och avyttring av innehaven i detta bolag, med syfte att tillföra största möjliga värde till fondens andelsägare.

Tillträdande förvaltare Stefan Skrimsjö har tidigare varit delaktig i Scandinavian Credit Fund I:s förvaltning under perioden 2016 till 2019. Vi välkomnar honom nu tillbaka.

Stefan Skrimsjö har stor erfarenhet som ledande befattningshavare och som entreprenör inom främst finansiell marknad. Han är van vid resultatansvar och har stor erfarenhet av att leda andra samt av att nå högt uppställda mål. Stefan är analytisk och strukturerad och har genom sin karriär haft stort fokus på metod och riskhantering inom kapital- och låneförvaltningsstrategier.

Stefan har bland annat en bakgrund som vd för Verdispar Securities i Sverige samt vd och grundare av Shepherd Energy – ett värdepappersbolag inom elhandel. Vidare var han direktör och grundare av Evli Penningmarknad i Finland och innan dess bankdirektör på Föreningsbanken Finland samt Den norske Creditbank i Göteborg.

Stefan har därutöver erfarenhet som entreprenör inom områden som miljöteknik, kundsupport och IT-utveckling. Sedan 2010 har han drivit verksamheter i egen regi.

Skrimsjö har suttit i ett flertal styrelser genom åren. Han har utbildning från Göteborgs Universitet inom arkeologi och på Förvaltningslinjen.

Stefan Skrimsjö kommer att rapportera till fondens styrelse och Henrik Sundin, vd på Finserve Nordic AB.

Kontakt:
Jonathan Furelid, Presskontakt Finserve Nordic AB

Mail: jonathan.furelid@finserve.se

Telefon: +46 79 323 8447