Finserve Nordic AB rekryterar Andreas Konstantino som ny förvaltare för Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund AB (publ)

Finserve Nordic AB rekryterar Andreas Konstantino som ny förvaltare för Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund AB (publ)

Finserve Nordic har glädjen att meddela att Andreas Konstantino, som tidigare varit Finserves oberoende värderare, rekryteras som ny ansvarig förvaltare av Scandinavian Credit Fund I och Nordic Factoring Fund. Andreas blir också ny ansvarig för Investments och ersätter den tidigare förvaltaren Stefan Skrimsjö.

Andreas har lång erfarenhet av kreditgivning, IFRS9, riskvärdering och processutveckling från Swedbank där han jobbat i över 10 år som kreditriskspecialist. Andreas har också en väldigt god kunskap och förståelse för portföljerna och innehaven i Finserves fonder efter sin tid som oberoende värderare. Vi är övertygade om att han kommer att axla rollen som ansvarig förvaltare och tillsammans med teamet göra ett fantastiskt bra jobb.

Stefan Skrimsjö har vidare accepterat att ta rollen som oberoende värderare vilket gör att vi kommer att ha en bra kontinuitet och övergång där vi har förmånen att ha kvar Stefans erfarenhet och kompetens i organisationen i en väldigt viktig roll för bolaget.

Som tidigare meddelats kommer Fredrik Sjöstrand, tidigare chef för Investments, på heltid arbeta med Riddargatan Förvaltning AB – det bolag som förvaltar realiserad pantsatt egendom inom ramen för Scandinavian Credit Fund I. I denna roll kommer Fredrik ansvara för utveckling och avyttring av innehaven i detta bolag, med syfte att tillföra största möjliga värde till fondens andelsägare.

Förändringarna träder i kraft från och med 4 oktober 2022.

Andreas Konstantino