Finserve Micro Cap månadsrapport – mars 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – mars 2024

Mars månad visade sig vara stark för micro cap bolagen*, med en uppgång på 4,92% för fonden, vilket är 1,25% bättre än fondens referensindex, OMX Small Cap Index. OMXS30 steg med 3,67%.

Under perioden bidrog flera bolag positivt till denna uppgång. Sivers Semiconductors utmärkte sig med en avkastning på 36% under mars, följt av Bonava med 35%, Logistea med 29%, Klarabo med 26%, Nordic Paper med 24%, och Hoist Finance med 23%.

Fondens strategi bygger på att mellan likaviktningarna vara trendföljande, med en fokus på bolag som uppvisar låg volatilitet och en tydlig positiv trend. De bolag inom trendstrategin som presterade bäst under mars inkluderar CTT Systems och Fasadgruppen (båda med 19% avkastning), Profilgruppen (15%), Softronic, Bergman & Beving och VBG Group (alla tre med 13%). Dessa sex bolag, tillsammans med flera andra, har erhållit kapitaltillskott under de senaste månaderna tack vare deras stabila positiva trender. Många av dessa företag har skalbara affärsmodeller med potential för fortsatt stark tillväxt, där VBG Group utmärker sig med en imponerande trend och en volatilitet på 31,36%, vilket ligger väl under genomsnittet på 38% det index** som bolaget ingår i.

Fonden genomför likaviktningar av sina positioner var sjätte månad, med nästa likaviktning planerad vid månadsskiftet april-maj. Historiskt sett har strategin att likavikta en bred aktieportfölj resulterat i en högre riskjusterad avkastning jämfört med portföljer viktade efter marknadsvärde. Denna överavkastning beror på att strategin är bättre rustad att hantera nedgångar jämfört med värdeviktade portföljer, som ofta har en hög koncentration till enskilda aktier. Sedan år 2000 har börsens volatilitet ökat markant vid flera tillfällen, där OMXS30 har fallit med mer än 10% vid tio oförutsedda händelser, exempelvis VIX short vol crash 2018, General Electrics vinstvarning 2019, Covid-19-pandemin 2020 och konflikten i Ukraina 2022. Fonden har som mål att klara nedgångar väl genom likaviktning och jämn sektorexponering.

Räntesänkningar kan dröja på grund av den svaga svenska valutan. Riksbanken har inget annat val än att avvakta besluten från Europeiska centralbanken, som träffas den 11 april och 6 juni. När räntesänkningarna väl genomförs, förväntas många småbolag återhämta sig signifikant. Givet dagens höga finansieringskostnader och avkastningskrav, är många småbolag undervärderade.

Nu är en utmärkt tidpunkt för investeringar i småbolag, som historiskt sett har presterat bättre än storbolag över längre tidsperioder, även om de har legat efter de senaste åren. Nu förväntas gapet börja minska.

Visste du att Nasdaq Mid Cap Index har den bästa sektordiversifieringen jämfört med både Nasdaq OMX Large Cap och Nasdaq OMX Small Cap?

*Micro cap bolag är de som har ett börsvärde som motsvarar mindre än 0,1% av det totala marknadsvärdet på börsen. Idag motsvarar det ett bolagsvärde på ca 13mdr kronor.

**Nasdaq OMX Mid Cap, bolag med börsvärde under ca 11mdr kronor.

Läs mer