Finserve Micro Cap månadsrapport – maj 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – maj 2024

Kommer spreaden att minska?
Som ni kanske minns skrev vi i förra månadsrapporten om att skillnaden mellan Small Cap Index* och Mid Cap Index** aldrig varit så stor om man tittar på t.ex. 1-års, 2-års och 18-års historik. Vi tycker fortsatt att de mindre småbolagen är mer prisvärda än någonsin tidigare om man tittar på deras nyckeltal i jämförelse med Large Cap*** och större Mid Cap-bolag. Spreaden mellan Small Cap och Mid Cap Index är på 1 år ca 27 procentenheter och ökade med 2 procentenheter från förra månaden. 

I och med att Riksbanken sänkte räntan och meddelade att fler sänkningar kan komma, tog de minsta småbolagen fart. De ränte- och sentimentstyrda med-tech bolagen fick ordentlig fart, och när Calliditas fick ett bud såg vi flera kursuppgångar i sektorn. Vi får helt enkelt se om spreaden kommer minska eller öka i takt med sänkta räntor och minskat avkastningskrav. Vi tror att den kommer minska. 

*Small Cap Index består av bolag som har ett bolagsvärde mindre än cirka 1,5 miljarder kronor. 
**Mid Cap Index består av bolag som har ett bolagsvärde mellan cirka 1,5 -12 miljarder kronor. 
***Large Cap Index består av bolag som har ett bolagsvärde större än cirka 12 miljarder kronor. 

Maj 
NAV-kursen för fonden i maj är 119,25. Börsen hade en positiv utveckling under maj månad och marknaden med småbolag i spetsen fick fart och ökat förtroende av Riksbankens räntesänkning. Fondens A-klass gick upp med 12,07 % i maj. Sedan årets början har fondens A-klass en avkastning på 13,52 %, vilket är 2,26 % enheter bättre än fondens referensindex OMX Small Cap. OMXS30, indexet för de 30 största bolagen på börsen, steg under samma period endast med 1,80 %. 

Bästa och sämsta bolagen i portföljen under månaden:

Bästa bolag Avkastning under april 
Calliditas Therapeutics AB106,10 %
Xspray Pharma AB68,15 % 
Itab Shop AB58,84 % 
Hansa Biopharma AB52,04 % 
Egetis Therapeutics AB 6,52 %
Sämsta bolag Avkastning under april 
Catena Media PLC-31,22 %
Sivers Semiconductors AB-30,92 % 
Tobii AB-20,72 %
Railcare Group AB-11,24 %
Profoto Holding AB-8,94 % 
Traction AB-7,80 % 

Strategi 
Fonden genomför likaviktning av samtliga positioner var sjätte månad, och vid månadsskiftet april och maj genomfördes likaviktningen och alla bolag fick en vikt på cirka 0,8 %. Historiskt sett har den erkända strategin att likavikta en bred aktieportfölj resulterat i en högre riskjusterad avkastning jämfört med portföljer viktade efter marknadsvärde. Denna överavkastning beror på att strategin är bättre rustad att hantera nedgångar jämfört med värdeviktade portföljer, som ofta har en hög koncentration mot enskilda aktier. Fonden har som mål att prestera god riskjusterad avkastning, erbjuda aktieexponering mot bolag som få andra fonder äger och att klara nedgångar väl genom likaviktning och jämn sektorexponering. 

Fondens strategi bygger på att vara trendföljande mellan likaviktningarna, med fokus på bolag som uppvisar låg volatilitet och en tydlig positiv trend. Vid de tillfällen portföljen likaviktar appliceras inte den trendföljande strategin. 

Finserve Micro Cap investerar i bolag som är noterade på den reglerade marknaden. Portföljen består för närvarande av ungefär 130 bolag som finns på OMX Small Cap och OMX Mid Cap. Bolagen har ett genomsnittligt bolagsvärde på cirka 2,9 miljarder kronor vilket är betydligt lägre än snittet bland konkurrenternas mikro cap- och småbolagsfonder. Fonden äger många bolag som andra fonder inte har i sin portfölj på grund av likviditetsrestriktioner och låg andel aktier som är tillgängliga för handel. Det gör fonden lämplig att kombinera med andra aktiefonder för att investeraren ska få en bättre spridning av riskerna i sin aktieportfölj. Fonden har en låg korrelation med traditionella fonder pga. avvikelsen från index, trendstrategin och det faktum att fonden är ensam fondägare av många bolag.  

Prognos 
Det finns risk för ökad volatilitet på både ränte- och aktiemarknaden i skuggan av de geopolitiska riskerna och en stark amerikansk arbetsmarknad som snabbt kan leda till överhettning. Skräckindex, VIX, är på den lägsta nivån sedan januari 2020 och historiskt sett brukar volatiliteten i snitt vara betydligt högre. Idag ligger VIX på 13,15 och historiskt har den legat runt 20 i snitt. Ett normalt värde för VIX ligger mellan 13 och 19. 

“Räntan styr börsen, inte tvärtom”. Fler räntesänkningar sker under 2024, men de kan bli färre än väntat. Det är inte längre lika säkert att Riksbanken sänker räntan vid ECBs nästa möte som sker i juni. Kronan har stärkts mot dollarn och om detta fortsätter kommer beslutet om räntesänkning vid ECB mötet eller efter sommaren bli mer sannolik. 

Avkastningskravet minskar vilket gynnar aktiemarknaden i stort. Tumregeln säger att om avkastningskravet går ner en procent så går börsen upp 10%.  Vi tror att sjunkande avkastningskrav och kommande räntesänkningar kommer påverka de minsta småbolagen mer än stora bolag. Många småbolag har svårt att finansiera sig. Även om ränteskillnaden är låg, kommer den i kombination med att avkastningskravet minskar göra det lättare för bolag att finansiera sig. Med-tech sektorn har länge varit nedtryckt på grund av låg riskvilja och dyr finansiering, nu ser vi tecken på att bolag inom sektorn återhämtar sig. 

Nu är en utmärkt tidpunkt för investeringar i ”äkta” småbolag. 

Visste du att?
Small Cap Index har fallit minst i de senaste större börskrascherna** om man jämför med Large Cap och Mid Cap Index. 

*Micro cap-bolag (fondindustrins definition) är de bolag vars börsvärde är mindre än 0,1 % av det totala marknadsvärdet på börsen. Idag motsvarar det ett bolagsvärde på cirka 14 miljarder kronor. 
**Sedan 2006 då respektive Nasdaq-index startade. 

Läs mer