Finserve Micro Cap månadsrapport – februari 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – februari 2024

Februari blev en avvaktande månad för micro cap bolagen. Månaden inleddes med en indexnedgång (OMX Small Cap Index) på minus tre procent (-3%), men fondens struktur säkerställde en robust motståndskraft mot nedgången. Index fortsatt horisontellt under låg volatilitet och slutade på minus tre procent (-3%). Fonden uppvisade jämnare svängningar än index och mer kontrollerad risk. Det beror främst på att fondens positioner fortfarande är relativt likaviktade, att den trendföljande lågvolatilitetsstrategin fungerat väl och fondens breda inriktning mot samtliga sektorer. Fondens tappade en halv procent (0,5%), vilket var två och en halv procent (2,5%) bättre än fondens referensindex (OMX Small Cap Index).

De största positiva bidragsgivarna under perioden var Hexatronic, Softronic, Karnov Group, Tobii Dynavox och Cellavision. Dessa sex aktier fick tillsammans med flera andra bolag kapital allokerat i början av februari på grund av deras långsiktiga trend. Flera av dessa företag har tydliga skalbara affärsmodeller med potential för fortsatt stark tillväxt.

Fonden likaviktar samtliga positioner var sjätte månad, nästa likavikting sker i månadsskiftet april och maj. Att likavikta en bred portfölj med aktier har historisk visat sig prestera en högre riskjusterad avkastning än en bred värdeviktad portfölj. Nedan bild visar S&P 500 (röd) jämfört mot en kvartalslikaviktad S&P 500 ETF (grön).

Avkastning på S&P 500 och Xtracker S&P 500 Equal Weight (kvartalsvis) över perioden 2021-03-01 till 2024-03-0. Källa: Infront
Fonden har en trendstrategi som går ut på att mellan balanseringarna till likaviktat favorisera bolag med låg volatilitet och tydlig trend. Exempelvis sticker fortsatt Softronic ut med en imponerande trend och en volatilitet på 33,36%, jämfört med genomsnittet på 44,5% i välkända småbolagsindex.

Avkastning för bolaget Softronic AB under perioden 2022-01-30 till 2024-03-01. Källa: Infront
Den fortsatta låga nivån på långa räntor jämfört med korta räntor signalerar en marknadsförväntan på räntesänkningar, något som även riksbankerna har börjat signalera försiktigt. Nästa prognos publiceras 27 mars. När räntesänkningarna sker, förväntas många småbolag återhämta sig kraftigt. Med dagens höga finansieringskostnader och avkastningskrav är många småbolag undervärderade.

Nu är tajmingen bra för att investera i småbolag, som historiskt har presterat bättre än storbolag över tid, trots att de legat efter under de senaste åren. Detta gap förväntas nu börja minska. Statistiskt sett återhämtar sig småbolag alltid bättre än stora bolag efter en så kallad ”bear market”. Detta mönster bekräftades under marknadsutveckling i Q3 2023 och förväntas fortsätta under 2024 även om både januari och februari var svaga månader för de minsta småbolagen.

Visste du att?
Small Cap Index har lägre volatilitet än Large Cap Index.

#Småbolagseffekten 
Småbolag har långsiktigt gett högre avkastning än stora bolag, Rolf Banz publicerade de första bevisen 1981 och fenomenet gäller än idag även om stora bolag i vissa perioder gett högre avkastning. Senaste var perioden 2021 – 2023 men sedan oktober 2023 ser vi att småbolagen presterat betydligt högra avkastning jämfört med stora bolag.

Läs mer: Rolf Banz (1981) undersöker det empiriska sambandet mellan avkastningen och det totala marknadsvärdet på NYSE-aktier mellan 1936 och 1975. Han finner att mindre företag (företag med låg kapitalisering) har högre riskjusterad avkastning än större företag i genomsnitt.

Läs månadsuppdateringen i sin helhet