Exelity månadsrapport – september 2023

Exelity månadsrapport – september 2023

Nettoavkastningen för Exelity under september uppgick till -1,6 %, vilket kan jämföras med -2,1 % för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI, men som vanligt vill vi påminna om att det inte finns något relevant benchmark som matchar Exelitys unika profil. Vår målsättning är i stället att leverera minst 10 % nettoavkastning per år, där fonden är upp över 10% i år när vi stänger september månad (OMXSPI +1,7% under samma period). Våra kommande låneintäkter för 2023, motsvarande 2 % av fondens nuvarande tillgångsmassa (NAV), utgör en bra bas för att överträffa vårt mål. Det brukar sägas att volatilitet dödar avkastningen eftersom stora procentuella nedgångar snabbt förstör ränta-på-ränta-effekten. Fondens nettoavkastning på +10,3 % till och med i september i år är ett resultat av stabiliteten och den låga volatiliteten i vår strategi. Vi har under året levererat åtta av nio vinstmånader och därmed parerat börsens stora svängningar, i linje med fonden strategi. Utvecklingen drevs återigen helt av transaktioner. Garantier avkastade +1,1 %. Räntor genererade +0,9 %, exklusive våra uppläggningsavgifter som oftast uppgår till minst 5 % och regleras omedelbart, men periodiseras fram till lånens förfallodatum.

Efter elva nya lån under de senaste månaderna, uppgår vår lånestock nu till 46 % av NAV, jämfört med 45 % i juli. Vi ser inte att låneexponeringen kommer bli mycket större än såhär eftersom lånelimiten är max 50 %. Konverteringsklausuler i låneavtalen gör att vi snabbt vid behov kan korrigera exponeringen. Sammanfattningsvis så är vår låneportfölj robust med stark utveckling och bra nyheter i de flesta av innehaven, vilket underlättar rekapitalisering och återbetalning.

De noterade innehaven belastade portföljens utveckling med -3,7 %, vilket kan jämföras med First North All Shares som tappade 7.5 % i september. Nedgången dämpades tack vare relativt stark utveckling i de flesta bolag i portföljen som t.ex. Smart Eye -2,6 %, Awardit +5,3 %, Humble Group +3,9%. First North All Shares Index handlas nu på samma nivåer som 2008 och 2018, där utflöden har påverkat dessa bolag signifikant och pressat värderingarna kraftigt. I takt med att räntan väntas toppa ur, ser vi att sentimentet och riskaptiten återkommer och med det sagt en god risk/reward om man tar ett längre investeringsperspektiv – i linje med Exelitys strategi.

Ladda ned PDF version med statistik