Exelity månadsrapport – mars 2024

Exelity månadsrapport – mars 2024

Stabiliteten från 2023 håller fortsatt i sig, där Exelity stänger mars med en nettoavkastning på +2,2%, och är därmed +7,4% för 2024 (efter avgifter). Även om det inte finns något relevant benchmark mot Exelitys unika profil, så noterar vi att fonden outperformrar de flesta index både 2023 (Exelity +26,6% efter avgifter) liksom såhär långt under 2024. OMX Small Cap PI stängde det första kvartalet på -0,6%, medan OMX First North Index slutade på -1,8%, och OMX Stockholm PI +6,1%.

Fonden största innehav Smart Eye (9% av Exelity) hade en tuff månad med -12%, som vägdes väl upp av CTT Systems (+19%) samt transaktionsbenet som stängde +2,5% för månaden. Trots Exelitys rätt så koncentrerade portfölj, så utgör fondens tre största aktieinnehav endast 22% av NAV. Aktiebenet per slutet av mars utgör 61% av Exelity, och är +28% sedan jag tog över Exelity hösten 2023.

Under de senaste 15 månaderna har Exelity endast haft två negativa avkastningsmånader, där den största nedgången uppgick till -1.6% (september 2023). Detta kan jämföras med OMX Small Cap där tio månader har uppvisat negativ avkastning (största nedgången: -15% sept-2023) sedan januari 2023. En orsak till att Exelity parerar nedgångarna väl är transaktionsbenet, som genererar god avkastning oavsett börsklimat. Under mars månad var transaktionsbenet +2,5%, och är därmed +6,8% för året. Lånebenet har utvecklats fortsatt stabilt och utgör 30% av fondens nav per slutet av mars, en minskning från månaden före som till stor del beror på återbetalningen av lån från Acconeer. Det tåls att nämnas att låneportföljen utgörs av noterade bolag där samtliga förutom ett är i listade på svenska börsen. Exelity har fortsatt noll defaults inom lån sedan start, där vi fortsätter att reservera för potentiella förluster.

Under mars signerade vi tre nya garantier, där framtida garantiersättningen från samtliga signade garantier just nu väntas uppgå till cirka 2,8% av NAV. Vi fortsätter att selektivt garantera i företrädesemissioner, där det genomsnittliga utfallet under 2023 har varit 20%. Vi konstaterar att Exelitys kvantitativa modellering för lån och garantier är fortsatt starkt värdeskapande för fondens andelsägare, och är en huvudorsak till fondens starka utveckling inom transaktioner.

Efter en stark utveckling under 2023 och Q1’24, ser jag med tillförsikt framemot det andra kvartalet där Exelitys pipeline bedöms vara fortsatt solid.

Ladda ned PDF version med statistik