Exelity månadsrapport – maj 2024

Exelity månadsrapport – maj 2024

Maj månad präglades av en bred stark utveckling både i aktie liksom transaktionsbenet, där Exelity stänger månaden på +5,3% efter avgifter. Därmed är Exelity +13,8% för året, där fonden nu har uppvisat sju positiva avkastningsmånader i rad sedan jag tog över förvaltningen i höstas. Under de senaste 20 månaderna, har fonden endast haft tre negativa avkastningsmånader, där den största nedgången för en enskild månad har varit -1,6%.

Som nämnt är fonden +13,8% för året, vilket kan jämföras med First North Index som är +1,1%, medan OMX Small Cap PI är +9,5%. Vi noterar att risk-on sentimentet är tillbaka efter den första räntesänkningen på länge från Riksbanken, där vi är fortsatt optimistiska att gapet mellan småbolagen och storbolagen täpps igen under det närmsta året.

Under maj såg vi en bred utveckling i den noterade portföljen som ökade med 6,3% under månaden. Flera av fondens kärninnehav som till exempel Smart Eye, Paxman, BPC Instruments och FreeTrailer steg 10% eller mer under månaden. Noterbart är att inget innehav utgjorde mer än 10% av fondens NAV, och därmed var uppgången bred bland portföljbolagen. Trots en genomsnittlig aktieexponering på endast 47% sedan januari 2023, har fonden under samma period avkastat 44% efter avgifter och därmed slagit samtliga index.

En orsak till att Exelity parerar nedgångarna väl är transaktionsbenet, som genererar fortsatt god avkastning oavsett börsklimat. Transaktionsbenet fortsätter att takta på i stabil takt och bidrog med 1% för månaden, där lån och garantier har nu uppvisat endast 5 av 31 negativa avkastningsmånader sedan start, där största nedgångsmånaden har noterats till -0,3%. Transaktionsbenet fortsätter att utgöra en stabil grund i Exelity, och väntas fortsätta bidra med ca 1% till NAV de närmsta månaderna.

Inom garantier och lån var maj en något lugnare månad, där inga nya garantier signerades. Detta då garantisäsongen går in i lågsäsong i takt med att sommaren närmar sig, där företaget generellt inte tenderar att vilja ha sin teckningsperiod under sommarmånaderna.

Totalt utgör lån nu cirka 25% av Exelity, och det tåls att nämnas att låneportföljen utgörs av noterade bolag där samtliga bolag är listade på svenska börsen. Exelity har fortsatt noll defaults inom lån sedan start, där vi fortsätter att reservera för potentiella förluster.

Vi konstaterar att Exelitys kvantitativa modellering för lån och garantier är fortsatt starkt värdeskapande för fondens andelsägare, och är en huvudorsak till fondens starka utveckling inom transaktioner.

Ladda ned PDF version med statistik