Exelity månadsrapport – december 2022

Exelity månadsrapport – december 2022

Nettoavkastningen för Exelity under december månad uppgick till -0,7 %, jämfört med -2,7% för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI. Utvecklingen var dock 0,0 % justerat för värdeökningen i Astor där våra aktier registreras under nästa vecka, men befintliga ägare i det noterade Renewable Ventures Nordic redan tagit ställning till och prissatt det omvända förvärvet av Astor sedan det annonserades i september. Resultatet är godkänt i ljuset av att det var en månad där det mesta gick fel. Att vi ändå nådde vårt mål att överprestera relativt börsen i den svaga marknaden beror på motståndskraften som kommer av att äntligen ha uppnått den allokering vi vill ha, vilket vi beskrev i förra månadsbrevet.     Låneexponeringen fortsatte att öka med 4 procentenheter till 31%. Låneportföljen bidrar nu med en ränteavkastning på 1,3% per månad. Våra totala, kommande räntebetalningar (inkl. uppläggningsavgifter) för år 2023 motsvarar 17% avkastning på den befintliga lånestocken, eller 5 % av dagens AUM. Vi räknar med att snitträntan höjs framöver med de nya lånen vi har i vår pipeline. Intäkterna och avkastningen från finansiella transaktioner uppgår för 2022 till 13 % respektive 4 %, med tyngdpunkt under årets sista månader. Sedan starten för bara ett år sedan har Exelity gått från ingenting till att ha deltagit i 31 garantier och därmed etablerat sig som en viktig spelare på garantmarknaden. Huvuddelen av våra garantier löpte ut i december, men vi har signerat fyra nya, mindre garantier inför 2023, samt ett lån med konverteringsmöjlighet i Intellego. Efter att vår möjlighet att göra flera och större transaktioner steg med flera faktorer under oktober ligger vårt fokus på att fortsätta växa avkastningen från transaktioner genom ökad transaktionsexponering. 

Månadens utveckling belastades negativt av Smart Eye (-2,2 %) och reversering av garantiersättning i Swedish Stirling (-1,1 %). Swedish Stirling valde att förlänga emissionen på grund av dåliga nyheter efter avslutad ordinarie teckningsperiod, vilket gav oss möjlighet att dra oss ur garantiåtagandet givet att vi frånsade oss den garantiersättning vi hade rätt till enligt avtalet. Den övriga garantiportföljen kompenserade för Swedish Stirling, men gav oss inte den skjuts som vi annars hade haft. Utvecklingen i den noterade portföljen hölls uppe av 11 Bit Studios, Upsales och Neonode. 11 Bit är aktuella med den nära annonseringen av Project Vitriol som är bolagets största och mest ambitiösa spelprojekt hittills. Upsales-aktien har fortsatt att handlas upp efter perioden drivet av starka ARR-siffror för Q4. Neonode kom med fler positiva besked relaterat till sina patent-stämningar mot Apple och Samsung. Innevarande månad bjuder på den avgörande milstolpen i patentprocesserna.  

Ladda ned PDF version med statistik