Exelity månadsrapport – augusti 2023

Exelity månadsrapport – augusti 2023

Nettoavkastningen för Exelity under augusti uppgick till +0,5 %, vilket kan jämföras med -3,8 % för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI, men som vanligt vill vi påminna om att det inte finns något relevant benchmark som matchar Exelitys unika profil. Vår målsättning är i stället att leverera minst 10 % nettoavkastning per år. Våra kommande låneintäkter för 2023, motsvarande 3 % av fondens nuvarande tillgångsmassa (NAV), utgör en bra bas för att överträffa vårt mål.

Det brukar sägas att volatilitet dödar avkastningen eftersom stora procentuella nedgångar snabbt förstör ränta-på-ränta-effekten. Fondens nettoavkastning på +12,1 % till och med i augusti i år är ett resultat av stabiliteten och den låga volatiliteten i vår strategi. Vi har under året levererat åtta vinstmånader på raken och därmed parerat börsens stora svängningar.

Utvecklingen drevs återigen helt av transaktioner. Garantier avkastade +1,0 %. Räntor genererade +0,7 %, exklusive våra uppläggningsavgifter som regleras omedelbart, men periodiseras fram till lånens förfallodatum.

Efter elva nya lån under sommaren, varav två i augusti, uppgår vår lånestock nu till 46 % av NAV, jämfört med 42 % i juli. Vi ser inte att låneexponeringen kommer bli mycket större än såhär eftersom lånelimiten är max 50 %. Konverteringsklausuler i låneavtalen gör att vi snabbt vid behov kan korrigera exponeringen. Sammanfattningsvis så är vår låneportfölj robust med stark utveckling och bra nyheter i de flesta av innehaven, vilket underlättar rekapitalisering och återbetalning.

Under perioden signerade vi tre nya garantier från vår välfyllda pipeline, varav en större garanti i Quickbit. Tidigare under sommaren ingick vi vårt största garantiavtal någonsin, i Fingerprint Cards, där teckningsperioden löper på stabilt. Garantier utgör nu 29 % av NAV, vilket är vår näst högsta exponering någonsin. Vän av ordning kanske undrar hur denna garantiexponering går ihop med en rekordstor låneportfölj och risken att behöva teckna aktier i emissionerna. Vi vill därför understryka att fondens likviditetssituation är fortsatt utmärkt eftersom den noterade portföljen till majoriteten består av mindre positioner i likvida bolag.

De noterade innehaven belastade utvecklingen med -1,2 %. Nedgången beror helt på Awardit som efter en SNAFU-rapport sjönk med otroliga -42 %, vilket innebär att värderingen nu är mycket låg och uppsidan minst sagt substantiell när bolaget tar sig ur sin förtroendekris. Awardits nedgång och BPC Instruments uppgång på 29 % efter Q2-rapporten gör att BPC nu är fondens tredje största innehav efter Smart Eye och CTT. Smart Eye var fondens näst bästa innehav under månaden efter en rapport som visade tecken på en inflektionspunkt med 45 % sekventiell tillväxt i Automotive-försäljningen och bra kostnadskontroll. Slutligen vill vi lyfta fram Paxman som steg 10% under månaden efter ännu en stark rapport. Bolaget rapporterade en tillväxt på 42 % och 12 % EBITDA-marginal, men det verkliga kurslyftet för denna oupptäckta pärla låter fortsatt vänta på sig.

Ladda ned PDF version med statistik