Exelity månadsrapport – april 2024

Exelity månadsrapport – april 2024

Exelity stänger april månad +0,74% (efter avgifter), och är hittills i år +8,2%. Därmed är nettoavkastningen för fonden +25% sedan undertecknade tog över förvaltarrollen hösten 2023, med inga negativa avkastningsmånader.

Under april så var den noterade portföljen oförändrad, medan transaktionsbenet drev avkastningen. OMX Small Cap PI och First North Index noterades -1,9% respektive -3,6% för April månad, och därmed så outperformade Exelity återigen de flesta benchmarks för månaden. Fondens största innehav var Smart Eye som utgjorde ca 8% av fondens NAV, som noterades ned 3,2% under april. I den positiva vågskålen sågs FreeTrailer som utvecklades väl under månaden, +18%, som nu utgör en position på cirka 5% av Exelity. Aktiebenet sedan jag tog över förvaltningen är +28%, och utgör idag nästan 65% av fondens totala tillgångsmassa. Under de senaste 16 månaderna har Exelity endast haft två negativa avkastningsmånader, där den största nedgången uppgick till -1.6% (september 2023). Detta kan jämföras med OMX Small Cap där elva månader har uppvisat negativ avkastning (största nedgången: -15% september 2023) sedan januari 2023. En orsak till att Exelity parerar nedgångarna väl är transaktionsbenet, som genererar god avkastning oavsett börsklimat.

Inom garantier och lån var april en något lugnare månad, där endast en ny garanti (poLight) signerades under månaden. Totalt utgör garantier nu cirka 8% av Exelity, medan lån står för strax under 30%. Det tåls att nämnas att låneportföljen utgörs av noterade bolag där samtliga förutom ett är i listade på svenska börsen. Exelity har fortsatt noll defaults inom lån sedan start, där vi fortsätter att reservera för potentiella förluster.
Från redan signerade låne- och garantiavtal, väntas just nu cirka 2% av NAV i intäkter under de närmsta tre månaderna. Vi konstaterar att Exelitys kvantitativa modellering för lån och garantier är fortsatt starkt värdeskapande för fondens andelsägare, och är en huvudorsak till fondens starka utveckling inom transaktioner.

Ladda ned PDF version med statistik